Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt alle inwoners van Laren.

 • Wat doet de gemeenteraad

  De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente.

 • Raadsleden

  De gemeenteraad bestaat uit 15 leden. De zetels zijn verdeeld over 7 fracties.

 • Raadsvergaderingen

  De gemeenteraad vergadert 1 keer per maand op woensdag.

 • Commissievergaderingen

  Gemeente Laren heeft 2 commissies. Vergaderingen van de commissies zijn openbaar.

 • Griffie

  De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werk.

 • Rekenkamer BEL

  De Rekenkamer BEL onderzoekt onafhankelijk of het lokale bestuur de afgesproken doelen heeft behaald.

 • Jongerenraad

  De jongerenraad is een serieuze gesprekspartner van de gemeente en krijgt de kans om aan de gemeente te laten weten hoe het anders kan.