Commissievergaderingen

Gemeente Laren heeft 2 commissies:

  • Commissie Ruimte en Infrastructuur 
  • Commissie Maatschappij en Financiën

Vergaderingen van de commissies zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes U mag tijdens een vergadering de raadzaal binnen lopen of deze verlaten. 

Agenda en vergaderstukken

Bekijk de agenda wanneer er commissievergaderingen zijn. U vindt daar ook de vergaderstukken die daarbij horen.

Live meeluisteren of terugluisteren 

U kunt de vergaderingen van de commissies live meeluisteren of terugluisteren.

Inspreken

Wilt u uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat? Dit kan bij het agendapunt met het onderwerp in de commissie. Om te kunnen inspreken meldt u zich aan bij de griffie. Stuur een e-mail naar griffie@laren.nl.