Griffie

De belangrijkste taak van de griffie is het adviseren en logistiek ondersteunen van de gemeenteraad en de raadscommissies.

Andere taken van de griffie:

  • Vergaderingen van raadscommissies en de gemeenteraad in goede banen leiden
  • Informatievoorziening (stukkenstroom) van en naar de raad en commissies verzorgen; vergaderagenda’s samenstellen
  • De raadsvoorzitter (de burgemeester) en de commissievoorzitters ondersteunen bij het uitoefenen van hun voorzitterschap
  • Raadsleden helpen bij het formuleren van moties, amendementen, nota’s en initiatiefvoorstellen

Griffier

De griffier is de 1e adviseur van de gemeenteraad. Zij adviseert de burgemeester, raadsleden en de leden van het presidium (fractievoorzitters van de gemeenteraad) zowel inhoudelijk als procedureel. De griffier zit in de raadzaal naast de voorzitter en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering.

Contact met de griffie

Griffiemedewerker

Linda Vos
Telefoon: 06 50 01 03 28
E-mail: l.vos@laren.nl