Raadsvergaderingen

In de raadsvergaderingen gaan raadsleden met elkaar in debat over de raadsvoorstellen en nemen vervolgens hierover besluiten door erover te stemmen. 

De gemeenteraad vergadert 1 keer per maand op de laatste woensdag van de maand in de raadszaal van het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes. Raadsvergaderingen zijn openbaar. U kunt deze vergaderingen bijwonen op de tribune. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Agenda en vergaderstukken

Bekijk wanneer er raadsvergaderingen zijn in de gemeente. U vindt daar ook de vergaderstukken die daar bij horen.

Live meeluisteren of terugluisteren

U kunt raadsvergaderingen:

Raadsbesluiten

Van iedere raadsvergadering is er een lijst met besluiten, deze vindt u onderaan bij de agenda bij agendapunt Sluiting. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende raadsvergadering vastgesteld. Vergaderkalender en besluitenlijsten bekijken

Inspreken

Wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen? Dat kan aan het begin van een raadsvergadering (spreekrecht inwoners). Als u wilt inspreken meldt u zich dan uiterlijk 24 uur voor de raadsvergadering begint aan. Stuur een e-mail naar griffie@laren.nl om u aan te melden.