Provincie verlengt Arhi-procedure voor fusie Blaricum, Laren en Huizen

De provincie Noord-Holland heeft op 6 juni 2018 de colleges van Blaricum en Laren geïnformeerd over de verlenging van de Arhi-procedure voor de fusie van Blaricum, Laren en Huizen. De provincie wil wachten op nieuw beleid voor de gemeentelijke herindeling waar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan werkt.