Bekendmakingen en verordeningen

De gemeenteraad stelt allerlei regels vast om de gemeente netjes en leefbaar te houden voor iedereen. Deze regels staan in verordeningen. Wekelijks publiceert de gemeente openbare bekendmakingen van onder meer vergunningen, ontheffingen, verkeersbesluiten en verordeningen. U kunt deze bekendmakingen bekijken via overheid.nl.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De belangrijkste gemeentelijke verordening is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin staan de regels op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL)

In de Verordening Fysieke Leefomgeving staan regels over de fysieke leefomgeving. Denk aan regels voor het kappen van bomen, monumenten en het milieu.

Legesverordening

In de legesverordening staan de kosten die u betaalt voor de dienstverlening van de gemeente. De actuele legesverordening staat op overheid.nl.

Bekendmakingen in uw buurt of wijk

Wilt u op de hoogte blijven van bekendmakingen in uw buurt of wijk: