Inwoners

Nieuws

  • Gemeente Laren is voornemens de reeds in erfpacht uitgegeven grond aan de Schapendrift 66 te Laren uit te breiden met een strook grond om het bestaande erfpachtrecht heen. De hierbij extra uit te...Lees meer over 'Uitbreiding erfpacht grond Sch...'

  • In het project Hollandse Luchten brengen inwoners van Noord-Holland de luchtkwaliteit van hun leefomgeving in kaart. Dat gebeurt via speciale sensoren die de fijnstof meten. Op 29 november vond e...Lees meer over 'Project Hollandse Luchten gest...'

  • Fietsers in het verkeer zijn kwetsbaar. Daarom is het belangrijk dat zij goed zichtbaar zijn. Hiervoor is de landelijke campagne ‘AAN in het donker’. Onlangs hingen er in Laren spando...Lees meer over 'In het donker op de fiets? Zet...'

  • Zaterdag 26 november werd echtpaar Niekel-Bosdriesz verblijd met een bezoek van locoburgemeester Jan van Midden. In De Stichtse Hof vierden zij hun 70-jarig huwelijksjubileum. Lees meer over '70-jarig huwelijksjubileum voo...'

  • Vanaf 1 januari 2023 dragen de gemeenten Laren en Blaricum alle werkzaamheden rondom de gemeentelijke belastingen over aan de gemeente Huizen. De gemeenten gaan hiervoor een dienstverleningsovere...Lees meer over 'Gemeentelijke belastingen Lare...'