Voornemen tot overdracht gemeentegrond

De gemeente Laren is van plan om een verkoopovereenkomst te sluiten over onderstaande stukken gemeentegrond. Het gaat in totaal om ongeveer 582 m2.

De gemeente Laren is voornemens de gronden te verkopen aan de omliggende bewoners van de woningen om het perceel bij de achtertuin te betrekken. 
 
De gemeente Laren vindt dat we hiervoor geen openbare en transparante verkoop-procedure hoeven te volgen. De gemeente stelt dat de bewoners de enige gegadigden zijn om deze percelen aan te kopen. Het gaat om het volgende adressen: 

  • Perceel achter Rueterlaan 7 te Laren is 67,9 m2 groot, kadastraal bekend  gemeente Laren G nummer 5074 (ged)
  • Perceel achter Rueterlaan 5 te Laren is 65,7 m2 groot, kadastraal bekend  gemeente Laren G nummer 5074 (ged)
  • Perceel achter Rueterlaan 3 te Laren is 30,1 m2 groot, kadastraal bekend  gemeente Laren G nummer 5074 (ged)
  • Perceel achter Postiljon 11 te Laren is 128,2 m2 groot, kadastraal bekend  gemeente Laren G nummer 5074 (ged)
  • Perceel achter Hanrathsingel 2 te Laren is 45,2 m2 groot, kadastraal bekend  gemeente Laren G nummer 5074 (ged)
  • Perceel achter Hanrathsingel 4 te Laren is 22 m2 groot, kadastraal bekend  gemeente Laren G nummer 5074 (ged)
  • Perceel achter Hanrathsingel 6 te Laren is 49,3 m2 groot, kadastraal bekend  gemeente Laren G nummer 5074 (ged)
  • Perceel achter Hanrathsingel 8 te Laren is 50,8 m2 groot, kadastraal bekend  gemeente Laren G nummer 5074 (ged)
  • Perceel achter Hanrathsingel 10 te Laren is 78,3 m2 groot, kadastraal bekend  gemeente Laren G nummer 5074 (ged)
  • Perceel achter Hanrathsingel 12 te Laren is 45 m2 groot, kadastraal bekend  gemeente Laren G nummer 5074 (ged)

Vervaltermijn

Bent u het niet eens met dit voornemen en vindt u dat onder gelijkwaardige voorwaarden het stuk gemeentegrond gegund zou moeten worden? Dan kunt u uiterlijk 1 mei 2024 (20 dagen na publicatie van dit voornemen) een gerechtelijke procedure in kort geding aanspannen bij de afdeling Privaatrecht van de rechtbank Midden-Nederland. Dit moet u doen door het laten uitbrengen van een dagvaarding in kort geding aan het adres van de gemeente Laren.
 
De termijn van 20 dagen is een zogenaamde ‘vervaltermijn’. Wanneer niet binnen deze termijn een kort geding is gestart is het niet meer mogelijk om over deze eigendomsoverdracht aanspraken tegen de gemeente te maken.