Vijf Koninklijke onderscheidingen in Laren

Op vrijdag 26 april 2024 ontvingen 5 inwoners van Laren een Koninklijke onderscheiding voor hun bijzondere verdiensten. Mevrouw Etje Bunschoten, mevrouw Caroline Habermehl, de heer Vincent Hilhorst, mevrouw Marjory de Jager en mevrouw Marlies Boekhoorn-Pouwels ontvingen een onderscheiding. De burgemeester bezocht 4 gedecoreerden persoonlijk in Laren op om dit feestelijke nieuws mee te delen. Eén onderscheiding werd op verzoek in een andere gemeente uitgereikt.

Mevrouw Etje Bunschoten (79)

Mevrouw Bunschoten zette zich op een uitzonderlijke wijze in als vrijwilliger voor diverse instanties. Zo heeft zij bijgedragen aan de ontwikkeling van een geheel nieuwe visie bij de Stichting Leger des Heils en wordt zij gezien als één van de grondleggers van het jeugdhockey.

Vanuit haar betaalde baan bij het Leger des Heils startte mevrouw Bunschoten met vrijwilligerswerk bij de stichting. Ze was tien jaar lid van de Landelijke Cliëntenraad (LCR), waarvan de laatste 5 jaar als voorzitter. Ze hield zich bezig met de belangenbehartiging van de leden en zette de cliëntenmedezeggenschap op de kaart.

Door haar brede kennis over de organisatie, nam mevrouw Bunschoten deel aan de Begeleidingsgroep Visie op Zorg. Dankzij haar inzet is er een volledig nieuwe visie ontstaan, gebaseerd op de belangen van de cliënten.

Naast haar indrukwekkende betrokkenheid bij het Leger des Heils, heeft zij zich meer dan 20 jaar ingezet voor de Larensche Mixed Hockey Club (LMHC). Vanuit de club heeft zij grote waardering mogen ontvangen en dit heeft onder andere geresulteerd in welverdiend lid van verdiensten.

Mevrouw Caroline Habermehl (74)

Mevrouw Habermehl zet zich al jarenlang in voor de medemens. Met haar tomeloze energie, omvangrijke inzet en betrokkenheid leverde zij op allerlei manieren een bijdrage aan de ontwikkeling en professionaliteit van de Stichting Rolstoelbus ’t Gooi, ook wel de Rollybus genoemd. Mevrouw Habermehl is al 26 jaar actief voor de stichting, waar zij diverse functies vervulde. In 2016 werd zij een volwaardig bestuurslid. Vanuit deze rol levert zij een zeer waardevolle bijdrage aan het functioneren van het totale bestuur en de organisatie.

Daarbij zet mevrouw Habermehl zich sinds 2011 belangeloos in als trouwe vrijwilliger voor Amaris Zorggroep. Zij is niet alleen een vertrouwd gezicht voor de organisatie, maar ook voor de bewoners is zij van onschatbare waarde. Bij Amaris Zorggroep is mevrouw Habermehl op verzoek toegetreden tot de Cliëntenraad, waar zij de belangen van de bewoners centraal stelt. Tegenwoordig is zij voorzitter van deze raad.

De heer Vincent Hilhorst (64)

De heer Hilhorst is in Laren een echte bekende. Hij is op heel veel terreinen actief en er wordt vaak een beroep op hem gedaan.

Veel van zijn kwaliteiten zien we terug in de wens die hij zijn leven lang koesterde: de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella lopen. Dit is de tocht van zijn leven geworden, een ‘Tocht naar binnen’. Dit is ook de naam van de documentaire die zijn nicht Ineke Hilhorst hierover maakte.

Zijn liefde voor wandelen blijkt ook uit zijn samenwerking met de Larense wethouder Sport. Samen organiseren zij jaarlijks een huldiging voor de wandelaars uit BEL-gemeenten, nadat zij de Vierdaagse in Nijmegen hebben volbracht.
 
Sinds 2002 is de heer Hilhorst maandelijks actief bij De Lindenhoeve, het gratis toegankelijke museum van de Historisch Kring in Laren. Als gastheer biedt hij informatie, koffie en thee aan. Vier jaar later startte hij als vrijwilliger bij Vivium Zorggroep op locatie Johanneshove in Laren. Voor de bewoners is hij onmisbaar. Daarnaast is de heer Hilhorst bij de start van het Brinkhuis in Laren als vrijwilliger breed inzetbaar geweest. In verband met de verdere professionalisering van het Brinkhuis is zijn inzet hiervoor de laatste jaren afgenomen.

Mevrouw Marjory de Jager (75)

Mevrouw De Jager zet zich al tientallen jaren in voor initiatieven waarbij het welzijn van anderen voorop staat. Dat blijkt uit al haar vrijwilligerstaken bij de Protestantse kerk en Voedselbank.

Vanaf 1980 is mevrouw De Jager wekelijks werkzaam als vrijwilliger bij de Protestante kerk Laren. Dat is ruim 40 jaar! Als wijkcontactpersoon is zij een bekend gezicht. Ook is zij lid van het welkomstcomité en (mede)organisator van diverse acties. Voor het project ‘Lekkerkerk’ is mevrouw De Jager een bekend gezicht. Samen met andere vrijwilligers kookt zij voor een groep van 35 personen. Een groep die veelal bestaat uit mensen die het soms lastiger hebben, zoals ouderen of vluchtelingen.

Sinds 2008 is mevrouw De Jager ook vrijwilliger bij de uitlooplocatie BEL van de Voedselbank Gooi en Omstreken. Haar bijdrage vergroot de impact die de Voedselbank kan maken. Met de collectes van de kerk voor de Voedselbank gaat ze aan de slag om voedsel te verzamelen. Elke week zet zij zich zo enorm in om wisselende en verrassende pakketten samen te stellen voor ca. 40 gezinnen.

Naast haar lokale inzet, heeft mevrouw De Jager ook aandacht voor Amnesty International. Zo stuurt zij politieke gevangenen een kaartje om ze een hart onder de riem te steken. Verder zet ze zich in voor internationale projecten, waaronder inzamelen van geld om waterpompen in Afrika te realiseren.

Mevrouw Boekhoorn (62)

Mevrouw Boekhoorn voert al meer dan 30 jaar vrijwilligerswerk uit. Zij verricht deze vrijwillige werkzaamheden met onvoorwaardelijke toewijding voor de Nederlandse gemeenschap. Zo voert zij activiteiten uit voor Stichting Ontmoet & Groet (voorheen Vrienden van de Thuiszorg) en Stichting Fonkel (voorheen Onky-donky). Van laatstgenoemde stichting is mevrouw Boekhoorn oprichtster en initiatiefneemster. Beide stichtingen kenmerken zich door de grote maatschappelijke impact en is gericht op kwetsbare doelgroepen. Haar motivatie is om vanuit haar betrokkenheid de wereld voor de kwetsbare medemens mooier te maken.

Vanaf 2004 is mevrouw Boekhoorn mede oprichtster én actief voor de Stichting Ontmoet & Groet. Doelgroep is met name kwetsbare gezinnen en ouderen voor wie het leven soms overleven is. Vanaf 2008 is zij mede bestuurslid.

In 2013 richt zij, naast de Stichting Ontmoet & Groet, Stichting Fonkel op. Deze stichting richt zich op de kinderen in de leeftijd van 3-12 jaar die langdurig ziek zijn, lichamelijk, verstandelijk of financieel beperkt zijn. Mevrouw Boekhoorn heeft voor kinderen een veilige en blije omgeving gecreëerd waar kinderen met een beperking kunnen spelen, leren en groeien.

Naast het organiseren van activiteiten en haar operationele werkzaamheden voor de stichtingen, is mevrouw Boekhoorn vrijwel 24/7 actief met promotie van de stichtingen.

Benoemingen

Burgemeester Nanning Mol mocht de volgende onderscheidingen uitreiken:

  • mevrouw Bunschoten ontving de versierselen die behoren bij de benoeming van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
  • mevrouw Habermehl is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  • mevrouw de Jager is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  • de heer Hilhorst is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  • mevrouw Boekhoorn ontving de onderscheiding in de gemeente Ede. Voor haar verdiensten werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Foto van Etje Bunschoten tijdens de Lintjesregen 2024 in Laren.

Foto van Caroline Habermehl en burgemeester Nanning Mol tijdens de Lintjesregen 2024 in Laren.

Foto van Vincent Hilhorst en burgemeester Nanning Mol tijdens de Lintjesregen 2024 in Laren.

Foto van Marjory de Jager-Zwollo en burgemeester Nanning Mol tijdens de Lintjesregen 2024 in Laren.