Denk mee over woningbouw in Laren

Er is veel meer behoefte aan betaalbare woningen in Laren dan er aanbod is. Met woningen bouwen is daar wat aan te doen, maar in Laren is het niet eenvoudig daar goede locaties voor te vinden. Dit heeft gevolgen voor de doorstroming (mensen die een woning verlaten waardoor die van hen vrij komt) en voor de woonkansen van lokale jongeren, starters en anderen met een laag- of middeninkomen. Daarom roept de gemeente inwoners op om mee te denken over geschikte woningbouwlocaties.

Wethouder Niels Rood (Wonen): ¨Door met een open blik een locatieonderzoek te doen, verkennen we alle mogelijkheden waar nog nieuwbouw mogelijk is. Laren heeft beperkte ruimte en daarom is het belangrijk om binnen de ruimte die we wél hebben, in te zetten op het toevoegen van betaalbare woningen. Hierdoor dringen we noodgedwongen vertrek uit de gemeente terug en werken we aan het vergroten van het sociale huurwoningaanbod. Mijn vraag aan onze inwoners is dus: weet u nog kansrijke locaties? Draag ze vooral aan!¨

Hoe kunt u meedenken?

Heeft u een geschikte woningbouwlocatie op het oog? Bedenk dat een locatie ruimte moet bieden voor de bouw van minimaal negen woningen. Hierdoor is er plek voor voldoende sociale huurwoningen en middendure woningen. Mail uw locatie uiterlijk vrijdag 26 april 2024 naar info@laren.nl onder vermelding van ´Woningbouw´. Alle locaties plaatsen wij op een lijst. Tegelijkertijd vragen we ook een onderzoeksbureau om geschikte locaties in kaart te brengen. In juni volgt er een bijeenkomst waarin we alle opbrengsten met u bespreken.

Goed om te weten

Het is niet nodig om tekeningen in te sturen of locaties te melden waar al overleg over is of is geweest. Het insturen van een idee is geen officiële aanvraag, maar maakt onderdeel uit van het bredere onderzoek naar geschikte woningbouwlocaties.