Nieuwsberichten

Hier vindt u nieuws- en persberichten die door gemeente Laren zijn uitgebracht.

 • Kunstbordenroute "De schilders van Laren en Blaricum"

  Singer Laren werkt samen met de gemeenten Laren en Blaricum en het Goois Natuurreservaat aan een kunstbordenroute, genaamd De schilders van Laren en Blaricum. Op 31 mei 2023 verleenden de gemeenten Laren en Blaricum een vergunning om de borden te kunnen plaatsen.

 • BEL-gemeenten betonen eer aan veteranen

  Op zaterdag 10 juni is het BEL-veteranendag in Blaricum. Ieder jaar wordt de BEL-veteranendag in een andere BEL-gemeente gevierd. Wij zijn trots op onze veteranen en hun grote bijdrage aan vrede en veiligheid.

 • Maximaal 4 uur parkeren op parkeerterrein t Singer

  De gemeente Laren voert een blauwe zone in voor het parkeerterrein naast Singer aan de Hein Keverweg. Dat betekent dat auto’s hier overdag (tussen 09.00 en 18.00 uur) maximaal 4 uur mogen staan. Op deze manier wil de gemeente langparkeerders van het terrein weren, zodat er meer ruimte is voor bezoekers van Singer en het centrum van Laren.

 • Wat is uw mening over evenementen in Laren?

  In Laren kennen we veel evenementen. We zijn benieuwd naar uw mening hierover.

 • Echtpaar Branger-Bonhoff 65 jaar getrouwd

  Burgemeester Nanning Mol bracht op woensdag 3 mei een felicitatiebezoek aan echtpaar Branger-Bonhoff voor hun 65-jarig huwelijksjubileum. Ook hun kinderen en twee schoonkinderen waren hierbij aanwezig.

 • Sluitingsdagen Maatschappelijke Zaken HBEL

  Het gemeentehuis en het informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL zijn gesloten op de volgende dagen:

 • 2 Koninklijke onderscheidingen in Laren

  Op woensdag 26 april 2023 ontvingen 2 inwoners uit Laren een Koninklijke onderscheiding voor hun bijzondere verdiensten. Het gaat om mevrouw Kino Jansonius-Schultheiss en de heer Jan Huisjes. Het college van burgemeester en wethouders zocht de gedecoreerden persoonlijk op om dit feestelijke nieuws mee te delen. Na een individuele toespraak hing de burgemeester bij hen de versierselen op die horen bij een Lid in de orde Orde van Oranje-Nassau en Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Tegels eruit, groen erin: NK Tegelwippen

  De BEL-gemeenten dagen bewoners en elkaar uit om voor 31 oktober zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen. De 3 gemeenten doen dat zelf ook in de openbare ruimte. Ruim 150 Nederlandse gemeenten zijn dit jaar de strijd aangegaan om de tuinen klimaatbestendiger te maken en de biodiversiteit te bevorderen.

 • Op deze dagen is het BEL-kantoor gesloten

  Let op! op de volgende (feest)dagen is het BEL-kantoor gesloten:

 • Nederlandse nationaliteit voor 6 inwoners

  Op 28 maart kregen Samuel Habte (afkomstig uit Ethiopië), Candice Suerica Benson, Khanya Pilane (beide afkomstig uit Zuid-Afrika) en Mohammed Sheikh met zijn echtgenote Othman en zoon Shevin (afkomstig uit Syrië), de Nederlandse nationaliteit.

 • Drukte op de WOZ-lijn

  Er komen veel vragen bij de WOZ-lijn van de gemeente binnen. Ondanks de inhuur van extra capaciteit, komen er meer telefoontjes binnen dan de WOZ-medewerkers kunnen aannemen. Nieuwe telefonische bezwaren worden daarom niet meer in behandeling genomen.

 • Hoge opkomst bij verkiezingen in Laren: 66.6% bracht stem uit

  Woensdag 15 maart waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. In Laren was de opkomst van de kiezers hoog: 66.6% van de stemgerechtigden bracht hun stem uit voor de Provinciale Staten. De opkomst van kiezers in de provincie Noord-Holland is 52%. Laren steekt daar ruim bovenuit.

 • Lokale omroep in de BEL-gemeenten

  Stichting lokale omroep Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren is voor 5 jaar aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeenten Blaricum, Eemnes, Hilversum, Huizen en Laren. Deze periode van 5 jaar is met terugwerkende kracht ingegaan op 8 december 2018 en eindigt op 8 december 2023.

 • Opnieuw energietoeslag in 2023

  In 2023 stelt het kabinet opnieuw energietoeslag beschikbaar. Het gaat om ongeveer € 1300,- per huishouden.

 • Uitbreiding erfpacht grond Schapendrift 66 in Laren

  Gemeente Laren is voornemens de reeds in erfpacht uitgegeven grond aan de Schapendrift 66 te Laren uit te breiden met een strook grond om het bestaande erfpachtrecht heen. De hierbij extra uit te geven de grond zal eveneens worden uitgegeven worden in erfpacht en is Kadastraal bekend Laren sectie F nummer 2293 groot circa 270 m2.

 • Gemeentelijke erepenning voor Hans van Deuren

  Zondag 13 november 2022 ontving kunstenaar Hans van Deuren de erepenning van de gemeente Laren uit handen van burgemeester Nanning Mol. Volgens de Commissie Erepenning Laren zet Hans van Deuren zich al tientallen jaren in voor een positieve bijdrage aan kunst en cultuur in Laren.

 • Koningin Máxima brengt werkbezoek aan MUD Jeans

  Hare Majesteit Koningin Máxima brengt woensdag 23 november een werkbezoek aan MUD Jeans in Laren. MUD Jeans is winnaar van de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap, één van de Koning Willem I Prijzen.

 • Geef uw mening over het verdelen van de sociale huurwoningen in de regio Gooi en Vechtstreek

  De gemeenten en de woningcorporaties zijn benieuwd naar uw mening over de afspraken voor het verdelen van de sociale huurwoning in de regio Gooi en Vechtstreek. En wat vindt u van WoningNet? Heeft u tips hoe het beter kan?

 • Aandacht voor mantelzorg

  Mantelzorgers zijn onzichtbare helden, die het verdienen om in de schijnwerpers te worden gezet. Dat willen we graag doen door het aanbieden van een aantal gezellige en ontspannende activiteiten rond de dag van de Mantelzorg in de week van 7 november.

 • Erepenning voor wijkagent Remco Wessels

  Maandag 22 augustus 2022 ontving wijkagent Remco Wessels de erepenning van de gemeente Laren uit handen van burgemeester Nanning Mol. Volgens de Commissie Erepenning Laren levert Remco Wessels al 43 jaar een positieve en constructieve bijdrage aan de veiligheid in Laren.

 • Hitteprotocol GAD vanaf donderdag 11 augustus

  Let op: vanwege de aangekondigde hitte passen de scheidingsstations van de GAD hun openingstijden aan.

 • Werkzaamheden aan Hilversumseweg (N525) tussen Hilversum en Laren

  Door werkzaamheden aan de kruising Westerheide/ Oude Postweg (bij La Place) is het van maandag 22 augustus tot vrijdag 4 november niet mogelijk om over de Hilversumseweg van Hilversum naar Laren te rijden.

 • Gemeentelijke erepenning voor pastoor Jan Vriend

  Zondag 3 juli reikte burgemeester Mol aan pastoor Jan Vriend een gemeentelijke erepenning uit. Dat gebeurde in de Sint Jansbasiliek na afloop van de Eucharistievering ter gelegenheid van het afscheid. Jan Vriend was 41 jaar pastoor.

 • Coalitieakkoord Laren gereed

  Larens Behoud, VVD en D66 hebben een coalitieakkoord bereikt. Komende week leggen zij dit voor aan inwoners van Laren.

 • Herdenking 4 mei

  Vandaag konden we als vanouds samen stil staan bij de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog en alle mensen die als gevolg van oorlog en vredesmissies zijn omgekomen. De herdenking vond plaats bij het oorlogsmonument op de Brink.

 • 4 ,5 en 6 mei, programma

  Met elkaar herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog en vieren we dat we sindsdien weer in vrijheid leven. Benieuwd naar het programma?

 • Oekraïne: hulp & opvang

  Op deze pagina's vindt u meer informatie voor Oekraïense vluchtelingen in Laren en iedereen die zich voor hen wil inzetten.

 • Hulp aan Oekraïners

  De gebeurtenissen in Oekraïne raken ook onze inwoners. Er zijn de afgelopen dagen ontzettend veel hulpacties opgestart. Van kleine, particuliere initiatieven tot zeer grootschalige hulpverlening van wereldwijd opererende organisaties.

 • Laren verbetert uitstraling centrum

  Met nieuwe bankjes, prullenbakken en een nieuwe bewegwijzering werkt de gemeente, in samenwerking met Bijzonder Laren, aan een stevige opknapbeurt van het centrum. Hiermee worden de eerste projecten uit het revitaliseringsplan centrum Laren zichtbaar. Dit plan werd in oktober 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

 • Sluiting woning Warrekam

  Op 25 januari 2022 is op last van de burgemeester een woning aan de Warrekam gesloten. Op grond van een overtreding van de Opiumwet is de woning voor drie maanden gesloten.

 • In gesprek met een zorgprofessional over corona?

  Bel 0800 7707707.

 • Verzoek tot registratie politieke groepering

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van de gemeente Laren maakt bekend dat er een beslissing is genomen op het verzoek tot registratie van de naam van een politieke groepering. Met deze naam kunnen zij mee gaan doen met de gemeenteraadsverkiezing.

 • Ga de uitdaging aan: geen alcohol in januari

  IkPas gaat op 1 januari weer van start. Bij deze landelijke actie worden mensen opgeroepen een maand geen alcohol te drinken. Deelnemers worden zich zo bewuster van hun eigen drinkgewoonten en kunnen zelf ervaren hoe het is om een tijdje alcoholvrij te leven.

 • Kunst- en cultuurnota Laren: beleven, participeren en faciliteren

  Wie Laren zegt, zegt kunst en cultuur. In de Kunst- en Cultuurnota 2021 - 2025 staat op welke manier we de kunst en cultuur willen laten beleven, stimuleren en ondersteunen. Daarbij is het verbinden van de jeugd een speerpunt. De nieuwe nota, die in overleg met een klankbordgroep is opgesteld, is in november door de gemeenteraad vastgesteld.

 • Week tegen de Kindermishandeling

  Op 15 november start de Week tegen Kindermishandeling. Op dit moment groeit 3% van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Wij hebben allemaal de verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten.

 • Eerste stap naar ontzameling kunstwerken

  Gemeente Laren bezit een kunstcollectie van een kleine 500 binnenkunstwerken. Het merendeel van de kunstwerken ligt opgeslagen in het depot en is niet toegankelijk voor publiek. De Stichting Beheer Kunstcollecties Blaricum en Laren inventariseerde het afgelopen jaar de kunstcollectie en adviseerde hierover. Het college is voornemens het advies van de stichting op te volgen en een deel van de kunstwerken uit de collectie te ontzamelen.

 • De heer Majoor ontvangt Koninklijke Onderscheiding

  De heer Majoor (1963) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Nanning Mol overhandigde de Koninklijke Onderscheiding tijdens de opening van het nieuwe clubhuis van SV Laren’99. Hij ontving deze onderscheiding o.a. vanwege zijn tomeloze en vrijwillige inzet (40 jaar vrijwilliger) voor SV Laren’99.

 • Gemeentelijke aanslagen verstuurd

  Op 7 mei 2021 verstuurt de gemeente weer aanslagen van de gemeentelijke belastingen (o.a. OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing).

 • 4 Koninklijke Onderscheidingen

  Burgemeester Nanning Mol mocht op 26 april, tijdens de lintjesregen, 4 Koninklijke Onderscheidingen uitreiken. Een inwoner uit Laren, een echtpaar uit Eemnes en een inwoner uit Amsterdam ontvingen uit handen van burgemeester de onderscheidingen. Het echtpaar uit Eemnes en de inwoner uit Amsterdam verrichten veel werkzaamheden in Laren en om die reden overhandigde burgemeester Mol de onderscheidingen.

 • Financiële zelfredzaamheid Huishoudelijke Hulp

  Op 31 maart 2021 stemde de gemeenteraad in met het voorstel om financiële zelfredzaamheid te betrekken bij aanvragen voor hulp bij het huishouden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit gebeurt door het aanpassen van de verordening sociaal domein Laren. Het gaat daarbij alleen om nieuwe aanvragen voor hulp bij het huishouden van inwoners die nog geen gebruikmaken van deze Wmo-voorziening.

 • Maria Klingenberg nam afscheid van de raad en ontving Koninklijke Onderscheiding

  Op woensdag 31 maart nam voormalig raadslid Maria Klingenberg (Liberaal Laren) tijdens de raadsvergadering officieel afscheid van de raad. Ook ontving ze uit handen van burgemeester Nanning Mol een Koninklijke Onderscheiding. Dit om haar te bedanken voor haar jarenlange inzet als raadslid voor de gemeente Laren.

 • Sluitingsdagen Maatschappelijke Zaken

  Bij Maatschappelijke zaken kunt u terecht voor al uw vragen over zorg en welzijn, werk en inkomen en jeugd(hulp). In verband met corona is het loket in ieder geval tot 1 juni 2021 gesloten.

 • Walking Hockey is meer dan alleen sport

  Nog voor de lockdown kwamen inwoners uit Laren wekelijks bij elkaar voor Walking Hockey. Een sportactiviteit voor 55-plussers dat wordt gegeven bij LMHC. Het is in samenwerking met de buurtsportcoaches opgezet. Ook al is de activiteit nu gestopt vanwege corona, het heeft wel mensen samengebracht. Sheila neemt deel aan de sport en vertelt over haar ervaringen.

 • Gastles over democratie en verkiezingen voor groep 8 van de Gooische School

  De burgemeester, een wethouder en een raadslid voor de klas: voor de leerlingen van groep 8 van de Gooische School in Laren was donderdag een bijzondere dag. Ze kregen via het digibord les over democratie en over de taken van een burgemeester, wethouders en de gemeenteraad.

 • Voortzetting verkeersmaatregelen Brink

  Ook de weekenden van 6 en 7 maart en 13 en 14 maart plaatst de gemeente afzettingen in het centrum van Laren. Doorgaand autoverkeer kan vanaf de Eemnesserweg en vanaf de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat niet de Brink oprijden. Hiermee willen we zorgen voor een goede verkeersdoorstroming op de Brink. Het winkelgebied blijft voor bezoekers en inwoners bereikbaar. Bewoners worden geadviseerd andere routes te nemen het dorp in. Alle overige straten blijven bereikbaar.

 • Laren heeft eigen dorpsradio

  Erik Hurink, gemeenteraadslid voor Larens Behoud, heeft het initiatief genomen om naast de regionale zender NH Gooi een nieuwe radiozender te beginnen: Dorpsradio Laren, voor en door Laarders. Het initiatief werd met open armen ontvangen. Het aantal vrijwilligers is de dertig al gepasseerd!

 • Gezocht: stembureauleden en tellers

  Op 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. We zoeken nog kandidaten voor de functies van stembureaulid en teller. De gemeente betaalt hiervoor een vergoeding.

 • Commissievergaderingen vervallen

  De Commissie R&I van 9 februari en Commissie M&F van 11 februari vervallen. De raad besluit bij de vaststelling van de agenda op 17 februari of deze onderwerpen in de raadsvergadering worden behandeld.

 • Onthulling kunstwerk Laren van Weleer

  Eind januari is het kunstwerk ‘Laren van Weleer’ door hovenier Van den Tweel en de Gebroeders Snoeij geplaatst in het Hertenkamp. Vandaag onthulde Burgemeester Mol het kunstwerk. Dat deed hij samen met de redder van het kunstwerk, Hans van Deuren. Laren van Weleer verbeeldt de geschiedenis van Laren.

 • Jubileum Bloemisterij Sytske

  Vandaag bracht wethouder Calis Bloemisterij Sytske een taart vanwege het 20 jarig jubileum en de 45ste verjaardag van Sytske.

 • Vierde elektriciteitshuisje beplakt met kunst

  Donderdag 28 januari is er een vierde elektriciteitshuisje in Laren beplakt met kunst. Wethouder Ton Stam was hierbij aanwezig. Op het kunstwerk staat een afbeelding van een Larense boerderij geschilderd door Elize van der Werff.

 • Snoeiwerkzaamheden Brink gestart

  Vandaag, maandag 18 januari, is gestart met het snoeien van bomen op en rond de Brink. Het snoeien van bomen is nodig om deze veilig en gezond te houden. De werkzaamheden duren ongeveer 1 week. Wethouder Ton Stam nam vanochtend een kijkje bij het werk.

 • Let op: doe rechtstreeks zaken met de gemeente

  Toe aan een nieuw rijbewijs of paspoort? Maak hiervoor een afspraak via de officiële gemeentewebsite. Een afspraak maken bij de gemeente is altijd kosteloos. Ook kunt u rechtstreeks via onze website een aantal producten aanvragen.