Nieuwsberichten

Hier vindt u nieuws- en persberichten die door gemeente Laren zijn uitgebracht.

 • College Laren biedt gemeenteraad revitaliseringsplan centrum aan

  Het college van burgemeester en wethouders van Laren heeft een revitaliseringsplan voor het centrum van Laren vastgesteld.

 • Echtpaar Melssen - van Bergen 60 jaar getrouwd

  Burgemeester Nanning Mol bracht woensdag 22 september 2021 een felicitatiebezoek aan echtpaar Melssen - van Bergen, vanwege hun 60-jarig huwelijksjubileum op donderdag 23 september 2021.

 • Echtpaar Dorrestijn - Schoevaart 60 jaar getrouwd

  Burgemeester Nanning Mol bracht zondag 19 september 2021 een felicitatiebezoek aan echtpaar Dorrestijn - Schoevaart, vanwege hun 60-jarig huwelijksjubileum.

 • Boomspiegels: hoe en wat?

  U heeft er vast één in uw buurt: een boomspiegel. Dat is een stukje grond rond een boom in de stoep. De meeste boomspiegels zijn nu kaal, zonder planten en bloemen. Wat als dat nu zou veranderen in een bloemenfestijn voor bijen en vlinders?

 • Echtpaar Wallenburg 60 jaar getrouwd

  Locoburgemeester Peter Calis bracht maandag 13 september 2021 een felicitatiebezoek aan Henk en Annemarie Wallenburg, vanwege hun 60-jarig huwelijksjubileum.

 • De vrijwilligersavond gaat dit jaar door!

  De gemeente Laren is erg blij met de inzet van vrijwilligers voor de Larense gemeenschap. Zeker tijdens deze afgelopen periode zijn zij onmisbaar in de samenleving en in onze gemeente. Om deze waardering te tonen, organiseert de gemeente in samenwerking met Versa Welzijn de vrijwilligersavond.

 • Nieuwe verkeerscampagne richt zich op snelheidsovertreders

  De gemeente Laren is donderdag 9 september 2021 gestart met een verkeerscampagne om aandacht te vragen voor de maximumsnelheid in het dorp.

 • Q&A voorstel verkoop Raadhuis & mogelijke verhuizing gemeentebestuur

  Dit is een Q&A voorstel verkoop Raadhuis & mogelijke verhuizing gemeentebestuur.

 • College stelt voor om naar Brinkhuis te verhuizen

  Het gemeentebestuur investeert in een zelfstandig en toekomstbestendig Laren. Het is belangrijk dat inwoners ook in de toekomst in hun eigen dorp terecht kunnen voor goede voorzieningen. Daarom stelt het college voor om zoveel mogelijk taken te bundelen in het Brinkhuis. Zo kan het Brinkhuis een plek voor ontmoeting en ontplooiing worden voor alle inwoners, jong en oud.

  Ook stelt het college voor om de burgemeester, wethouders, bestuursondersteuning en griffie te verhuizen naar het Brinkhuis. Daarnaast zal de gemeenteraad moeten besluiten waar de commissie- en raadsvergaderingen gaan plaatsvinden. Het college stelt voor het Raadhuis aan de Eemnesserweg te verkopen.

 • 60-jarig huwelijksjubileum voor echtpaar Horssen-Medema

  Maandag 6 september was het de huwelijksdag van de heer en mevrouw Horssen. Het echtpaar is nu 60 jaar getrouwd, van harte gefeliciteerd! Dat was een mooie reden voor burgemeester Nanning Mol om een felicitatiebezoek te brengen.

 • De heer Majoor ontvangt Koninklijke Onderscheiding

  De heer Majoor (1963) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Nanning Mol overhandigde de Koninklijke Onderscheiding tijdens de opening van het nieuwe clubhuis van SV Laren’99. Hij ontving deze onderscheiding o.a. vanwege zijn tomeloze en vrijwillige inzet (40 jaar vrijwilliger) voor SV Laren’99.

 • Opening nieuw clubhuis SV Laren’99

  Op zaterdag 4 september opende wethouder Stam het nieuwe clubhuis van SV Laren ’99. Het vernieuwde clubhuis is dankzij de grote inspanningen van vele vrijwilligers, de financiële steun van leden en sponsors en met een investeringssubsidie van de gemeente tot stand gekomen.

 • Dagje Hart voor Laren weer gestart

  Vanaf 31 augustus 2021 organiseert Versa Welzijn weer ‘Dagje Hart voor Laren’ in het Brinkhuis. Versa organiseert elke dinsdag activiteiten voor mensen die graag anderen willen ontmoeten.

 • Vervoer Gooi en Vechtstreek houdt Wmo-cliënten mobiel

  Sinds 1 juli 2021 wordt het Wmo-vervoer in onze gemeente uitgevoerd door Vervoer Gooi en Vechtstreek. Richard Hop, manager van dit nieuwe gemeentelijke vervoersbedrijf, blikt terug en geeft uitleg.

 • Veldwerk Koopstromenonderzoek 2021 in september van start

  Groot onderzoek naar koopgedrag in de Randstad en Noord-Brabant

 • Familie De Ruiter-Zwanikken zorgde tientallen jaren vrijwillig voor weide en dieren

  Tientallen jaren zorgden Joke en Ruud de Ruiter-Zwanikken met veel plezier voor het stuk openbare grond nabij Melkweg/Jordaan in Laren en voor de daar aanwezige dieren. Nu de familie onlangs is verhuisd naar Eemnes is de huurovereenkomst voor het beheer van de grond beëindigd. De gemeente is dankbaar voor hun inzet al die jaren.

 • Oplichting via WhatsApp

  Het gebeurt steeds vaker: een vriend of familielid verstuurt een bericht dat hij dringend financiële hulp nodig heeft. U wordt gevraagd om snel geld over te maken. Achteraf blijkt het account van deze vriend gehackt te zijn of is een vals account of nieuw telefoonnummer gebruikt door een oplichter.

 • Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid vastgesteld

  De gemeenteraden, Provinciale Staten en het waterschap hebben de Regionale Energiestrategie (RES) voor de Gooi en Vechtstreek vastgesteld.

 • Het Repair Café opent weer haar deuren

  Na ongeveer 1,5 jaar kunt u weer terecht bij het Repair Café in Blaricum, Eemnes of Laren. Heeft u een kapotte stofzuiger, strijkbout of een ander huishoudelijk hulpmiddel? Of wellicht een kledingstuk dat gemaakt moet worden? Het team van het Repair Café helpt u graag!

 • Burgemeester Mol sluit woning Mendes Da Costalaan na vondst hennepkwekerij

  Op 11 augustus 2021 is op last van de burgemeester een woning aan de Mendes Da Costalaan gesloten. Op grond van overtreding van de Opiumwet is de woning voor drie maanden gesloten.

 • Verhoging tarief Nederlandse identiteitskaart

  Op 2 augustus 2021 wordt het nieuwe model van de Nederlandse identiteitskaart geïntroduceerd.

 • Graffitiproject afgesloten in Laren

  Donderdag 22 juli vond de afsluiting plaats van het graffitiproject van Versa Welzijn bij Dynamic Arts in Laren. Wethouder Stam overhandigde een goodiebag aan één van de jongeren.

 • Onkruidbeheersing door middel van heet water

  Maandag 12 juli startte de pilot van SIGHT Landscaping om onkruid te beheersen met heet water. In de afgelopen jaren zijn verschillende bestrijdingsmethoden toegepast, zoals branden en borstelen. Het hete water verhit de celstructuur van de planten, zodat deze uiteindelijk kapot gaan.

 • Willem Nedermeijer nieuwe raadsgriffier Laren

  Willem Nedermeijer (1978) is per 1 september 2021 de nieuwe raadsgriffier van de gemeente Laren. hij volgt de huidige griffier Corry Holtslag op. Sinds 7 juli 2016 vervulde Holtslag de functie van Griffier, eerst ad interim en van 1 mei 2017 in dienst van de raad. Met ingang van 1 september gaat zij van haar pensioen genieten.

 • Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

  Vanaf eind augustus tot oktober 2021 vindt er in de gemeente onderzoek plaats in de ondergrond voor aardwarmte. Energie Beheer Nederland (EBN) voert het onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Het vindt onder andere plaats op het grondgebied van Laren en Blaricum. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief van EBN.

 • Wmo-vervoer via Vervoer Gooi- en Vechtstreek

  Het Wmo-vervoer in Laren wordt vanaf 1 juli 2021 door Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. uitgevoerd. Tot 1 juli 2021 werd het Wmo-vervoer door Latax verzorgd. Woensdag 30 juni 2021 werd de directeur van Latax, Sebastian Rigter, door wethouder Den Dunnen bedankt voor de jarenlange dienstverlening in Laren.

 • Asbest centraal inleveren op het scheidingsstation in Hilversum en textielcontainers in een nieuw jasje!

  Veranderingen per 1 juli 2021: inleveren asbest alleen nog in Hilversum en textielcontainers in nieuw jasje.

 • Echtpaar Van Wessel-Struik 60 jaar getrouwd

  Maandag 14 juni bracht burgemeester Nanning Mol echtpaar Van Wessel-Struik een felicitatiebezoek voor hun 60-jarig huwelijksjubileum. Van harte gefeliciteerd!

 • Gemeenteraadsverkiezingen in 2022!

  Burgemeester Nanning Mol vraagt uw aandacht: Op 16 maart 2022 kiezen de inwoners van Laren hun volksvertegenwoordigers, de gemeenteraad. Een belangrijk moment waarbij de politieke verhoudingen voor de komende periode worden vastgelegd. Na de verkiezingen vindt coalitievorming plaats, waarbij raadsfracties afspraken maken in een coalitieakkoord en wethouders voordragen.

 • Louise Babel maakt de kracht en pracht van het mbo zichtbaar in het Gooi

  “Ik wil de kracht van het mbo laten zien,” zegt Louise Babel (18) uit Laren. Zij werd op 17 mei uitgeroepen tot Landelijk Ambassadeur mbo.

 • Voorkom aanmaning gemeentelijke belastingen

  Eind februari is een deel van de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen 2021 verzonden aan de inwoners van Blaricum, Eemnes en Laren. Wie geen automatische incasso heeft voor deze aanslag, moest de aanslag op 30 april betaald hebben.

 • Gemeentelijke aanslagen verstuurd

  Op 7 mei 2021 verstuurt de gemeente weer aanslagen van de gemeentelijke belastingen (o.a. OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing).

 • 4 Koninklijke Onderscheidingen

  Burgemeester Nanning Mol mocht op 26 april, tijdens de lintjesregen, 4 Koninklijke Onderscheidingen uitreiken. Een inwoner uit Laren, een echtpaar uit Eemnes en een inwoner uit Amsterdam ontvingen uit handen van burgemeester de onderscheidingen. Het echtpaar uit Eemnes en de inwoner uit Amsterdam verrichten veel werkzaamheden in Laren en om die reden overhandigde burgemeester Mol de onderscheidingen.

 • Gratis ontwikkelprogramma Educentre

  Opleidingen zijn ontzettend belangrijk voor uw ontwikkeling. Daarom bieden de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (HBEL) opleidingen, leerroutes en competentietesten aan voor inwoners. U kunt gratis en onbeperkt gebruikmaken van het online ontwikkelprogramma van Educentre.

 • Financiële zelfredzaamheid Huishoudelijke Hulp

  Op 31 maart 2021 stemde de gemeenteraad in met het voorstel om financiële zelfredzaamheid te betrekken bij aanvragen voor hulp bij het huishouden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit gebeurt door het aanpassen van de verordening sociaal domein Laren. Het gaat daarbij alleen om nieuwe aanvragen voor hulp bij het huishouden van inwoners die nog geen gebruikmaken van deze Wmo-voorziening.

 • Maria Klingenberg nam afscheid van de raad en ontving Koninklijke Onderscheiding

  Op woensdag 31 maart nam voormalig raadslid Maria Klingenberg (Liberaal Laren) tijdens de raadsvergadering officieel afscheid van de raad. Ook ontving ze uit handen van burgemeester Nanning Mol een Koninklijke Onderscheiding. Dit om haar te bedanken voor haar jarenlange inzet als raadslid voor de gemeente Laren.

 • Sluitingsdagen Maatschappelijke Zaken

  Bij Maatschappelijke zaken kunt u terecht voor al uw vragen over zorg en welzijn, werk en inkomen en jeugd(hulp). In verband met corona is het loket in ieder geval tot 1 juni 2021 gesloten.

 • Walking Hockey is meer dan alleen sport

  Nog voor de lockdown kwamen inwoners uit Laren wekelijks bij elkaar voor Walking Hockey. Een sportactiviteit voor 55-plussers dat wordt gegeven bij LMHC. Het is in samenwerking met de buurtsportcoaches opgezet. Ook al is de activiteit nu gestopt vanwege corona, het heeft wel mensen samengebracht. Sheila neemt deel aan de sport en vertelt over haar ervaringen.

 • Gastles over democratie en verkiezingen voor groep 8 van de Gooische School

  De burgemeester, een wethouder en een raadslid voor de klas: voor de leerlingen van groep 8 van de Gooische School in Laren was donderdag een bijzondere dag. Ze kregen via het digibord les over democratie en over de taken van een burgemeester, wethouders en de gemeenteraad.

 • Voortzetting verkeersmaatregelen Brink

  Ook de weekenden van 6 en 7 maart en 13 en 14 maart plaatst de gemeente afzettingen in het centrum van Laren. Doorgaand autoverkeer kan vanaf de Eemnesserweg en vanaf de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat niet de Brink oprijden. Hiermee willen we zorgen voor een goede verkeersdoorstroming op de Brink. Het winkelgebied blijft voor bezoekers en inwoners bereikbaar. Bewoners worden geadviseerd andere routes te nemen het dorp in. Alle overige straten blijven bereikbaar.

 • Laren heeft eigen dorpsradio

  Erik Hurink, gemeenteraadslid voor Larens Behoud, heeft het initiatief genomen om naast de regionale zender NH Gooi een nieuwe radiozender te beginnen: Dorpsradio Laren, voor en door Laarders. Het initiatief werd met open armen ontvangen. Het aantal vrijwilligers is de dertig al gepasseerd!

 • Gezocht: stembureauleden en tellers

  Op 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. We zoeken nog kandidaten voor de functies van stembureaulid en teller. De gemeente betaalt hiervoor een vergoeding.

 • Commissievergaderingen vervallen

  De Commissie R&I van 9 februari en Commissie M&F van 11 februari vervallen. De raad besluit bij de vaststelling van de agenda op 17 februari of deze onderwerpen in de raadsvergadering worden behandeld.

 • Onthulling kunstwerk Laren van Weleer

  Eind januari is het kunstwerk ‘Laren van Weleer’ door hovenier Van den Tweel en de Gebroeders Snoeij geplaatst in het Hertenkamp. Vandaag onthulde Burgemeester Mol het kunstwerk. Dat deed hij samen met de redder van het kunstwerk, Hans van Deuren. Laren van Weleer verbeeldt de geschiedenis van Laren.

 • Jubileum Bloemisterij Sytske

  Vandaag bracht wethouder Calis Bloemisterij Sytske een taart vanwege het 20 jarig jubileum en de 45ste verjaardag van Sytske.

 • Vierde elektriciteitshuisje beplakt met kunst

  Donderdag 28 januari is er een vierde elektriciteitshuisje in Laren beplakt met kunst. Wethouder Ton Stam was hierbij aanwezig. Op het kunstwerk staat een afbeelding van een Larense boerderij geschilderd door Elize van der Werff.

 • Snoeiwerkzaamheden Brink gestart

  Vandaag, maandag 18 januari, is gestart met het snoeien van bomen op en rond de Brink. Het snoeien van bomen is nodig om deze veilig en gezond te houden. De werkzaamheden duren ongeveer 1 week. Wethouder Ton Stam nam vanochtend een kijkje bij het werk.

 • Let op: doe rechtstreeks zaken met de gemeente

  Toe aan een nieuw rijbewijs of paspoort? Maak hiervoor een afspraak via de officiële gemeentewebsite. Een afspraak maken bij de gemeente is altijd kosteloos. Ook kunt u rechtstreeks via onze website een aantal producten aanvragen.