Nieuwsberichten

Hier vindt u nieuws- en persberichten die door gemeente Laren zijn uitgebracht.

 • Burgemeestersontbijt in Laren

  Een goede en vrolijke start donderdag 6 oktober voor groep 8 van OBS de Ploeg! De leerlingen schoven aan in de raadzaal van Laren voor het Burgemeestersontbijt.

 • Plant en zaai in het najaar

  Wist u dat het najaar een zeer goed moment is om te planten en te zaaien in de tuin? Het regent vaker en is wat koeler. Dat scheelt water geven. Bomen, struiken, vaste planten en bollen verplant u in het najaar makkelijker, omdat ze in ‘slaapstand’ zijn. Bovendien is de grond nog warm, waardoor ze beter wortelen. Bedenk vooraf wel goed wat en waar u iets plant of zaait.

 • Opvang vluchtelingen in onze gemeente

  Op dit moment leveren alle gemeenten in ons land een bijdrage in de opvang van vluchtelingen. Dat kan gaan om vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook zijn er vraagstukken op het gebied van asielzoekers en statushouders. Hoe zit dat in onze gemeente?

 • Hulp bij energie besparen

  De energieprijs stijgt fors op dit moment. Energie besparen is een belangrijke eerste stap om de rekening (weer) lager te krijgen. Wat u niet verbruikt, hoeft u immers ook niet te betalen. Daarnaast is het nog eens goed voor het klimaat.

 • Nationale Sportweek opening open G-Hockeytraining

  In het kader van de Nationale Sportweek opende wethouder Flip de Groot zaterdag 24 september de open G-Hockeytraining bij LMHC. Want sport is er voor iedereen! Naast je fit voelen, is sport ook ontzettend belangrijk om sociale contacten op te bouwen en om samen te werken in teamverband.

 • Adviesraad Sociaal Domein HBEL zoekt nieuwe vrijwillige leden!

  Het sociaal domein gaat over het leven van mensen. Over werken, opgroeien, naar school gaan en zelfstandig worden. Over ziek worden of het leven met een ziekte of beperking. De gemeente maakt beleid over al deze gebieden en vindt het belangrijk dat hierover wordt meegedacht. De Adviesraad Sociaal Domein HBEL heeft hier een belangrijke rol in, door gevraagd en ongevraagd advies te geven over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en het beleid van de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren.

 • Vrijwilligers in het zonnetje gezet!

  Op vrijdag 16 september zijn vrijwilligers van Laren door de gemeente in het zonnetje gezet in het Brinkhuis. Wethouder Flip de Groot en wethouder Jan van Midden spraken hun waardering uit voor de fantastische inzet van de vrijwilligers. Daarna konden de aanwezigen met elkaar bijpraten en ook andere vrijwilligers ontmoeten. Het was een gezellige avond met muziek, entertainment en natuurlijk een hapje en een drankje.

 • Houd het groen binnen de perken

  In de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren zie je veel groen. Dat is natuurlijk heel fijn, zo lang het groen niet te ver over de openbare weg gaat hangen. Dan kan dit overlast geven. Zo kunnen overhangende takken en hagen het zicht flink belemmeren.

 • Parkeerruimte in het centrum van Laren

  In het centrum van Laren is het regelmatig lastig om een parkeerplek te vinden. Daarom zoekt het college van burgemeester en wethouders naar creatieve oplossingen om de hoeveelheid parkeerplekken in het centrum beter in te zetten. Hiervoor vraagt zij de hulp van inwoners, ondernemers (Bijzonder Laren) en kunstmuseum/theater Singer Laren.

 • Aandacht voor mantelzorg

  Mantelzorgers zijn onzichtbare helden, die het verdienen om in de schijnwerpers te worden gezet. Dat willen we graag doen door het aanbieden van een aantal gezellige en ontspannende activiteiten rond de dag van de Mantelzorg in de week van 7 november.

 • BEL-gemeenten betonen eer aan veteranen

  Op woensdag 14 september was de BEL-Veteranendag in Eemnes. Ieder jaar wordt de BEL-Veteranendag in een andere BEL-gemeente gevierd. Wij zijn trots op onze veteranen en hun grote bijdrage aan vrede en veiligheid. Dit jaar was het eindelijk weer mogelijk om een samenkomst te organiseren.

 • Schoolomgeving Binckhorst-St. Jan verbeterd

  De schoolomgeving van de Binckhorst-St. Jan is verbeterd. Het gaat om het deel aan de Eemnesserweg, de Kerklaan en de Ruiterweg. De omgeving van de school is nu herkenbaarder gemaakt voor alle weggebruikers. Zo zijn er opvallende verkeersborden geplaatst, is er een markering van de tekst ‘schoolzone’ in de bestrating en gelden er anti-parkeermaatregelen op de stoep.

 • Rouwwandeling

  Versa Welzijn organiseert op zondagmiddag 9 oktober een rouwwandeling. Het is een wandeling met mensen die een dierbare hebben verloren. Doel van de wandeling is om met elkaar in gesprek te komen en ervaringen te delen over verlies en rouw.

 • Week tegen Eenzaamheid

  Van 29 september tot en met 6 oktober is de Week tegen Eenzaamheid.

 • Nederlandse nationaliteit voor de heren M. Bagdi en D. Linardatos

  Onderstaande personen legden op 30 augustus 2022 de verklaring van verbondenheid af waardoor zij de Nederlandse nationaliteit verkregen.

 • Erepenning voor wijkagent Remco Wessels

  Maandag 22 augustus 2022 ontving wijkagent Remco Wessels de erepenning van de gemeente Laren uit handen van burgemeester Nanning Mol. Volgens de Commissie Erepenning Laren levert Remco Wessels al 43 jaar een positieve en constructieve bijdrage aan de veiligheid in Laren.

 • Vrijwilligersavond Laren

  Voorafgaand aan het Nazomerfeest organiseert de gemeente op vrijdagavond 16 september een feestelijke, aangeklede borrel om de Larense vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Deze borrel begint om 17.00 uur tot +/- 19.00 uur. De borrel wordt gehouden in het Brinkhuis. Iedereen in Laren die vrijwilligerswerk doet is van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen.

 • Hitteprotocol GAD vanaf donderdag 11 augustus

  Let op: vanwege de aangekondigde hitte passen de scheidingsstations van de GAD hun openingstijden aan.

 • Werkzaamheden aan Hilversumseweg (N525) tussen Hilversum en Laren

  Door werkzaamheden aan de kruising Westerheide/ Oude Postweg (bij La Place) is het van maandag 22 augustus tot vrijdag 4 november niet mogelijk om over de Hilversumseweg van Hilversum naar Laren te rijden.

 • BEL-gemeenten huldigen Nijmeegse Vierdaagse lopers

  Deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse uit Blaricum, Eemnes en Laren zijn woensdag 3 augustus gehuldigd door wethouders Joke Lanphen en Flip de Groot.

 • BEL Veteranendag

  De BEL Veteranendag vindt dit jaar plaats in Eemnes op woensdag 14 september 2022. In Nederland leven wij al 77 jaar in vrijheid. Wij zijn trots op onze veteranen en hun grote bijdrage aan vrede en veiligheid. Tijdens deze bijzondere dag gedenken en vieren we dit elk jaar weer.

 • Geluidsbelastingkaart

  Op 21 juni 2022 stelde het college van burgemeester en wethouders de geluidsbelastingkaart van de gemeente Laren vast. Deze kaart geeft de geluidsituatie in de gemeente Laren in 2021 weer. Het gaat om de geluidbelasting, geluidhinder en slaapverstoring als gevolg van verkeerslawaai.

 • Kind op zwemles? Maar niet genoeg geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt!

  Ieder kind moet zijn zwemdiploma kunnen halen, zodat ieder kind veilig kan leren zwemmen. Ook als de ouders/verzorgers hier zelf niet voldoende financiële middelen voor hebben. Voor deze kinderen betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur de zwemles.

 • Diamanten huwelijk voor echtpaar Beuker-Smit

  Zondag 10 juli bracht locoburgemeester Frits Westerkamp een felicitatiebezoek aan echtpaar Beuker-Smit voor hun 60-jarig huwelijksjubileum.

 • Gemeentelijke erepenning voor pastoor Jan Vriend

  Zondag 3 juli reikte burgemeester Mol aan pastoor Jan Vriend een gemeentelijke erepenning uit. Dat gebeurde in de Sint Jansbasiliek na afloop van de Eucharistievering ter gelegenheid van het afscheid. Jan Vriend was 41 jaar pastoor.

 • Coalitieakkoord Laren gereed

  Larens Behoud, VVD en D66 hebben een coalitieakkoord bereikt. Komende week leggen zij dit voor aan inwoners van Laren.

 • Herdenking 4 mei

  Vandaag konden we als vanouds samen stil staan bij de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog en alle mensen die als gevolg van oorlog en vredesmissies zijn omgekomen. De herdenking vond plaats bij het oorlogsmonument op de Brink.

 • 4 ,5 en 6 mei, programma

  Met elkaar herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog en vieren we dat we sindsdien weer in vrijheid leven. Benieuwd naar het programma?

 • Oekraïne: hulp & opvang

  Op deze pagina's vindt u meer informatie voor Oekraïense vluchtelingen in Laren en iedereen die zich voor hen wil inzetten.

 • Hulp aan Oekraïners

  De gebeurtenissen in Oekraïne raken ook onze inwoners. Er zijn de afgelopen dagen ontzettend veel hulpacties opgestart. Van kleine, particuliere initiatieven tot zeer grootschalige hulpverlening van wereldwijd opererende organisaties.

 • Laren verbetert uitstraling centrum

  Met nieuwe bankjes, prullenbakken en een nieuwe bewegwijzering werkt de gemeente, in samenwerking met Bijzonder Laren, aan een stevige opknapbeurt van het centrum. Hiermee worden de eerste projecten uit het revitaliseringsplan centrum Laren zichtbaar. Dit plan werd in oktober 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

 • Brinkbus voor korte ritjes in het dorp

  Sinds 14 februari 2022 rijdt de Brinkbus in Laren! Het vervoer is bedoeld voor korte ritjes in het dorp naar locaties als de (huis)arts, Brinkhuis, supermarkt, et cetera. Het is gratis vervoer van deur tot deur voor ouderen en minder mobiele inwoners in Laren.

 • Sluiting woning Warrekam

  Op 25 januari 2022 is op last van de burgemeester een woning aan de Warrekam gesloten. Op grond van een overtreding van de Opiumwet is de woning voor drie maanden gesloten.

 • In gesprek met een zorgprofessional over corona?

  Bel 0800 7707707.

 • Extra compensatie energiekosten in 2022

  Het kabinet heeft bekendgemaakt dat huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum in 2022 via de gemeente eenmalig € 200,- extra krijgen voor het betalen van hun energierekening.

 • Verzoek tot registratie politieke groepering

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van de gemeente Laren maakt bekend dat er een beslissing is genomen op het verzoek tot registratie van de naam van een politieke groepering. Met deze naam kunnen zij mee gaan doen met de gemeenteraadsverkiezing.

 • Ga de uitdaging aan: geen alcohol in januari

  IkPas gaat op 1 januari weer van start. Bij deze landelijke actie worden mensen opgeroepen een maand geen alcohol te drinken. Deelnemers worden zich zo bewuster van hun eigen drinkgewoonten en kunnen zelf ervaren hoe het is om een tijdje alcoholvrij te leven.

 • Kunst- en cultuurnota Laren: beleven, participeren en faciliteren

  Wie Laren zegt, zegt kunst en cultuur. In de Kunst- en Cultuurnota 2021 - 2025 staat op welke manier we de kunst en cultuur willen laten beleven, stimuleren en ondersteunen. Daarbij is het verbinden van de jeugd een speerpunt. De nieuwe nota, die in overleg met een klankbordgroep is opgesteld, is in november door de gemeenteraad vastgesteld.

 • Week tegen de Kindermishandeling

  Op 15 november start de Week tegen Kindermishandeling. Op dit moment groeit 3% van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Wij hebben allemaal de verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten.

 • Eerste stap naar ontzameling kunstwerken

  Gemeente Laren bezit een kunstcollectie van een kleine 500 binnenkunstwerken. Het merendeel van de kunstwerken ligt opgeslagen in het depot en is niet toegankelijk voor publiek. De Stichting Beheer Kunstcollecties Blaricum en Laren inventariseerde het afgelopen jaar de kunstcollectie en adviseerde hierover. Het college is voornemens het advies van de stichting op te volgen en een deel van de kunstwerken uit de collectie te ontzamelen.

 • De heer Majoor ontvangt Koninklijke Onderscheiding

  De heer Majoor (1963) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Nanning Mol overhandigde de Koninklijke Onderscheiding tijdens de opening van het nieuwe clubhuis van SV Laren’99. Hij ontving deze onderscheiding o.a. vanwege zijn tomeloze en vrijwillige inzet (40 jaar vrijwilliger) voor SV Laren’99.

 • Gemeentelijke aanslagen verstuurd

  Op 7 mei 2021 verstuurt de gemeente weer aanslagen van de gemeentelijke belastingen (o.a. OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing).

 • 4 Koninklijke Onderscheidingen

  Burgemeester Nanning Mol mocht op 26 april, tijdens de lintjesregen, 4 Koninklijke Onderscheidingen uitreiken. Een inwoner uit Laren, een echtpaar uit Eemnes en een inwoner uit Amsterdam ontvingen uit handen van burgemeester de onderscheidingen. Het echtpaar uit Eemnes en de inwoner uit Amsterdam verrichten veel werkzaamheden in Laren en om die reden overhandigde burgemeester Mol de onderscheidingen.

 • Gratis ontwikkelprogramma Educentre

  Opleidingen zijn ontzettend belangrijk voor uw ontwikkeling. Daarom bieden de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (HBEL) opleidingen, leerroutes en competentietesten aan voor inwoners. U kunt gratis en onbeperkt gebruikmaken van het online ontwikkelprogramma van Educentre.

 • Financiële zelfredzaamheid Huishoudelijke Hulp

  Op 31 maart 2021 stemde de gemeenteraad in met het voorstel om financiële zelfredzaamheid te betrekken bij aanvragen voor hulp bij het huishouden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit gebeurt door het aanpassen van de verordening sociaal domein Laren. Het gaat daarbij alleen om nieuwe aanvragen voor hulp bij het huishouden van inwoners die nog geen gebruikmaken van deze Wmo-voorziening.

 • Maria Klingenberg nam afscheid van de raad en ontving Koninklijke Onderscheiding

  Op woensdag 31 maart nam voormalig raadslid Maria Klingenberg (Liberaal Laren) tijdens de raadsvergadering officieel afscheid van de raad. Ook ontving ze uit handen van burgemeester Nanning Mol een Koninklijke Onderscheiding. Dit om haar te bedanken voor haar jarenlange inzet als raadslid voor de gemeente Laren.

 • Sluitingsdagen Maatschappelijke Zaken

  Bij Maatschappelijke zaken kunt u terecht voor al uw vragen over zorg en welzijn, werk en inkomen en jeugd(hulp). In verband met corona is het loket in ieder geval tot 1 juni 2021 gesloten.

 • Walking Hockey is meer dan alleen sport

  Nog voor de lockdown kwamen inwoners uit Laren wekelijks bij elkaar voor Walking Hockey. Een sportactiviteit voor 55-plussers dat wordt gegeven bij LMHC. Het is in samenwerking met de buurtsportcoaches opgezet. Ook al is de activiteit nu gestopt vanwege corona, het heeft wel mensen samengebracht. Sheila neemt deel aan de sport en vertelt over haar ervaringen.

 • Gastles over democratie en verkiezingen voor groep 8 van de Gooische School

  De burgemeester, een wethouder en een raadslid voor de klas: voor de leerlingen van groep 8 van de Gooische School in Laren was donderdag een bijzondere dag. Ze kregen via het digibord les over democratie en over de taken van een burgemeester, wethouders en de gemeenteraad.

 • Voortzetting verkeersmaatregelen Brink

  Ook de weekenden van 6 en 7 maart en 13 en 14 maart plaatst de gemeente afzettingen in het centrum van Laren. Doorgaand autoverkeer kan vanaf de Eemnesserweg en vanaf de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat niet de Brink oprijden. Hiermee willen we zorgen voor een goede verkeersdoorstroming op de Brink. Het winkelgebied blijft voor bezoekers en inwoners bereikbaar. Bewoners worden geadviseerd andere routes te nemen het dorp in. Alle overige straten blijven bereikbaar.

 • Laren heeft eigen dorpsradio

  Erik Hurink, gemeenteraadslid voor Larens Behoud, heeft het initiatief genomen om naast de regionale zender NH Gooi een nieuwe radiozender te beginnen: Dorpsradio Laren, voor en door Laarders. Het initiatief werd met open armen ontvangen. Het aantal vrijwilligers is de dertig al gepasseerd!

 • Gezocht: stembureauleden en tellers

  Op 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. We zoeken nog kandidaten voor de functies van stembureaulid en teller. De gemeente betaalt hiervoor een vergoeding.

 • Commissievergaderingen vervallen

  De Commissie R&I van 9 februari en Commissie M&F van 11 februari vervallen. De raad besluit bij de vaststelling van de agenda op 17 februari of deze onderwerpen in de raadsvergadering worden behandeld.

 • Onthulling kunstwerk Laren van Weleer

  Eind januari is het kunstwerk ‘Laren van Weleer’ door hovenier Van den Tweel en de Gebroeders Snoeij geplaatst in het Hertenkamp. Vandaag onthulde Burgemeester Mol het kunstwerk. Dat deed hij samen met de redder van het kunstwerk, Hans van Deuren. Laren van Weleer verbeeldt de geschiedenis van Laren.

 • Jubileum Bloemisterij Sytske

  Vandaag bracht wethouder Calis Bloemisterij Sytske een taart vanwege het 20 jarig jubileum en de 45ste verjaardag van Sytske.

 • Vierde elektriciteitshuisje beplakt met kunst

  Donderdag 28 januari is er een vierde elektriciteitshuisje in Laren beplakt met kunst. Wethouder Ton Stam was hierbij aanwezig. Op het kunstwerk staat een afbeelding van een Larense boerderij geschilderd door Elize van der Werff.

 • Snoeiwerkzaamheden Brink gestart

  Vandaag, maandag 18 januari, is gestart met het snoeien van bomen op en rond de Brink. Het snoeien van bomen is nodig om deze veilig en gezond te houden. De werkzaamheden duren ongeveer 1 week. Wethouder Ton Stam nam vanochtend een kijkje bij het werk.

 • Let op: doe rechtstreeks zaken met de gemeente

  Toe aan een nieuw rijbewijs of paspoort? Maak hiervoor een afspraak via de officiële gemeentewebsite. Een afspraak maken bij de gemeente is altijd kosteloos. Ook kunt u rechtstreeks via onze website een aantal producten aanvragen.