Nieuwsberichten

Hier vindt u nieuws- en persberichten die door gemeente Laren zijn uitgebracht.

 • Noord-Holland tekent voor verkeersveiligheid

  Op 17 juni 2021 tekenen de Noord-Hollandse gemeenten (met uitzondering van het gebied van de Vervoerregio Amsterdam) en de provincie Noord-Holland de ‘intentieverklaring verkeersveiligheid’. Hiermee spreken de verschillende partijen zich uit om de verkeersveiligheid in de regio te vergroten.

 • Echtpaar Van Wessel-Struik 60 jaar getrouwd

  Maandag 14 juni bracht burgemeester Nanning Mol echtpaar Van Wessel-Struik een felicitatiebezoek voor hun 60-jarig huwelijksjubileum. Van harte gefeliciteerd!

 • Gemeenteraadsverkiezingen in 2022!

  Burgemeester Nanning Mol vraagt uw aandacht: Op 16 maart 2022 kiezen de inwoners van Laren hun volksvertegenwoordigers, de gemeenteraad. Een belangrijk moment waarbij de politieke verhoudingen voor de komende periode worden vastgelegd. Na de verkiezingen vindt coalitievorming plaats, waarbij raadsfracties afspraken maken in een coalitieakkoord en wethouders voordragen.

 • 65-jarig huwelijksjubileum voor echtpaar Willard

  Zaterdag 5 juni was het de huwelijksdag van de heer en mevrouw Willard. Het echtpaar is nu 65 jaar getrouwd, van harte gefeliciteerd! Dat was een mooie reden voor locoburgemeester Ton Stam om een felicitatiebezoek te brengen.

 • Laren en Provincie feliciteren Els Blokker-Verwer met Zilveren Anjer

  In 2020 kreeg Els Blokker-Verwer (1947) uit Laren een Zilveren Anjer toegekend door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Vanwege de uitbraak van het coronavirus kon de uitreiking vorig jaar geen doorgang vinden. De Zilveren Anjer wordt vrijdagochtend 4 juni 2021 vanaf 11.00 uur door Prinses Beatrix, in het Koninklijk Paleis te Amsterdam, alsnog aan Els Blokker-Verwer uitgereikt.

 • Louise Babel maakt de kracht en pracht van het mbo zichtbaar in het Gooi

  “Ik wil de kracht van het mbo laten zien,” zegt Louise Babel (18) uit Laren. Zij werd op 17 mei uitgeroepen tot Landelijk Ambassadeur mbo.

 • Winnaars bekend van de posterwedstrijd Rookvrije Generatie in Gooi en Vechtstreek

  Kinderen die anderen zien roken, gaan zelf ook eerder roken. Met de posterwedstrijd van GGD Gooi en Vechtstreek konden kinderen daarom laten zien dat zij liever Rookvrij opgroeien. De 12 winnende posters zijn nu te zien als raamexpositie bij Singer Laren (aan de Naarderstraat).

 • Collectieve inkoopactie zonnepanelen en isolatiemaatregelen

  De energiecoöperaties in de regio zijn dit voorjaar gestart met een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen en voor isolatie. Met zonnepanelen wekt u zelf duurzame energie op en met het isoleren van uw woning bespaart u energie en gaat uw energierekening omlaag.

 • Maai mei en juni niet

  Imkers uit de regio roepen ons allen op om in de maanden mei en juni niet te maaien.

 • Voorkom aanmaning gemeentelijke belastingen

  Eind februari is een deel van de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen 2021 verzonden aan de inwoners van Blaricum, Eemnes en Laren. Wie geen automatische incasso heeft voor deze aanslag, moest de aanslag op 30 april betaald hebben.

 • Oproep: GGD vraagt ouders mee te doen aan onderzoek naar opvoeding en alcohol

  Vandaag start GGD Gooi en Vechtstreek het ‘ouderonderzoek opvoeding en alcohol’. Tot 1 juni worden ouders van 12-18 jarigen in Gooi en Vechtstreek gevraagd een korte vragenlijst in te vullen over opvoeding en alcohol.

 • Tips om een inbraak tijdens afwezigheid te voorkomen

  Ook al zijn we de afgelopen periode veel thuis, het betekent niet dat inbraken hiermee verdwenen zijn. Een inbreker kiest altijd de zwakste plekken dus zijn schuren en kelderboxen vaker het doelwit. Ook staan nu de vakanties weer voor de deur. Voor een inbreker biedt dat kans om een inhaalslag te maken.

 • Sluiting pand Breeweg 12

  Op 7 mei 2021 is op last van burgemeester Mol een woning aan de Breeweg gesloten. Op grond van overtreding van de Opiumwet is de woning voor 3 maanden gesloten.

 • Gemeentelijke aanslagen verstuurd

  Op 7 mei 2021 verstuurt de gemeente weer aanslagen van de gemeentelijke belastingen (o.a. OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing).

 • 60-jarig huwelijksjubileum voor echtpaar Bulters-Roest

  Maandag 3 mei was het de huwelijksdag van heer en mevrouw Bulters-Roest. Het echtpaar is nu 60 jaar getrouwd! Dat was een mooie reden voor burgemeester Nanning Mol om een felicitatiebezoek te brengen.

 • LED-verlichting in Laren

  In Laren is de gemeente aan de slag om bestaande verlichting in de lantaarnpalen te vervangen door LEDverlichting. Het gaat om de Torenlaan, Oud Blaricummerweg, Noolseweg, Mauvezand, Bij den Toren, Eemnesserweg, Breeweg, Hilversumseweg en Rijksweg Oost.

 • 60-jarig huwelijksjubileum voor echtpaar Bus-Roes

  Afgelopen maandag 26 april was het de huwelijksdag van heer en mevrouw Bus-Roes. Het echtpaar is nu 60 jaar getrouwd! Dat was een mooie reden voor burgemeester Nanning Mol om een felicitatiebezoek te brengen.

 • 4 Koninklijke Onderscheidingen

  Burgemeester Nanning Mol mocht op 26 april, tijdens de lintjesregen, 4 Koninklijke Onderscheidingen uitreiken. Een inwoner uit Laren, een echtpaar uit Eemnes en een inwoner uit Amsterdam ontvingen uit handen van burgemeester de onderscheidingen. Het echtpaar uit Eemnes en de inwoner uit Amsterdam verrichten veel werkzaamheden in Laren en om die reden overhandigde burgemeester Mol de onderscheidingen.

 • Maatregelen eikenprocessierups

  De eikenprocessierups. U bent ´m vast niet vergeten. De rups kan in een eikenboom zitten en heeft brandharen. Om de groei van deze rupsen zoveel mogelijk te beperken, is bestrijding noodzakelijk. Vanaf dinsdag 11 mei is de gemeente hiermee gestart.

 • Blaricum en Laren starten nieuw programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

  De gemeenten Blaricum en Laren doen ook voor een volgende periode mee aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). In de periode 2021 tot en met 2024 gaat Singer Laren aan de slag als projectleider. Het nieuwe programma ‘Ontdek wie je bent en verleg je grenzen’ geeft alle kinderen in Laren en Blaricum een gelijke kans om tijdens hun schooltijd met verschillende kunstdisciplines in aanraking te komen, zowel op school als buiten school. Het is vooral de bedoeling dat leerlingen ontdekken hoe kunst en cultuurrijk de eigen omgeving is. Hoe het programma er precies uit gaat zien wordt nog met de scholen en de lokale aanbieders afgestemd.

 • Gratis ontwikkelprogramma Educentre

  Opleidingen zijn ontzettend belangrijk voor uw ontwikkeling. Daarom bieden de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (HBEL) opleidingen, leerroutes en competentietesten aan voor inwoners. U kunt gratis en onbeperkt gebruikmaken van het online ontwikkelprogramma van Educentre.

 • Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

  Binnenkort vindt er in de gemeente onderzoek plaats in de ondergrond voor aardwarmte. Energie Beheer Nederland (EBN) voert het onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat.

 • Woningbouwproject 'De Houtzagerij' gereed

  Het woningbouwproject 'De Houtzagerij' is gereed. De woningen zijn gerealiseerd op een historische locatie.

 • Nieuw vervoer in de gemeente!

  Er komt een extra vervoersvoorziening in Laren, bedoeld voor korte ritjes in het dorp naar locaties als de (huis)arts, supermarkt, het Brinkhuis, etc. Het is vervoer van deur tot deur voor ouderen en minder mobiele inwoners in Laren. Het kan gezien worden als buurtbus. De gemeente verleent hiervoor een eenmalige subsidie van € 40.000 euro. Die is bedoeld voor de stichting die het vervoer gaat verzorgen.

 • Brinkhuis verwelkomt Sociaal Wijkteam

  Op 1 april werd het Sociaal Wijkteam Laren welkom geheten in het Brinkhuis. Het sociaal wijkteam vestigt zich de komende drie maanden, bij wijze van proef, in het Brinkhuis en hoopt hiermee beter bereikbaar te zijn voor buurtbewoners die zich zorgen maken over zichzelf of iemand anders.

 • Praktisch Verkeersexamen officieel gestart

  Vanochtend gaf burgemeester Nanning Mol het officiële startsein voor het VVN praktisch Verkeersexamen. Aan dit examen doen de groepen 7 en 8 van 4 Larense basisscholen mee. In totaal gaat het om 252 leerlingen. De start vond zoals ieder jaar plaats tegenover basisschool De Binckhorst - St. Jan aan de Eemnesserweg 17 in Laren. Het verkeersexamen wordt verzorgd door Veilig Verkeer Laren in samenwerking met politie en de gemeente.

 • Koersdocument Gooi en Vechtstreek

  In 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet vraagt aan gemeenten om een toekomstvisie te maken die over alle onderdelen van de leefomgeving gaat: een omgevingsvisie.

 • Prijsuitreiking Nacht van de Nacht fotowedstrijd

  Tijdens de Nacht van de Nacht in oktober organiseerde Kinderboerderij het Spookbos een leuke fotowedstrijd met als thema 'BEL by Night!

 • Financiële zelfredzaamheid Huishoudelijke Hulp

  Op 31 maart 2021 stemde de gemeenteraad in met het voorstel om financiële zelfredzaamheid te betrekken bij aanvragen voor hulp bij het huishouden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit gebeurt door het aanpassen van de verordening sociaal domein Laren. Het gaat daarbij alleen om nieuwe aanvragen voor hulp bij het huishouden van inwoners die nog geen gebruikmaken van deze Wmo-voorziening.

 • Maria Klingenberg nam afscheid van de raad en ontving Koninklijke Onderscheiding

  Op woensdag 31 maart nam voormalig raadslid Maria Klingenberg (Liberaal Laren) tijdens de raadsvergadering officieel afscheid van de raad. Ook ontving ze uit handen van burgemeester Nanning Mol een Koninklijke Onderscheiding. Dit om haar te bedanken voor haar jarenlange inzet als raadslid voor de gemeente Laren.

 • Sluitingsdagen Maatschappelijke Zaken

  Bij Maatschappelijke zaken kunt u terecht voor al uw vragen over zorg en welzijn, werk en inkomen en jeugd(hulp). In verband met corona is het loket in ieder geval tot 1 juni 2021 gesloten.

 • Walking Hockey is meer dan alleen sport

  Nog voor de lockdown kwamen inwoners uit Laren wekelijks bij elkaar voor Walking Hockey. Een sportactiviteit voor 55-plussers dat wordt gegeven bij LMHC. Het is in samenwerking met de buurtsportcoaches opgezet. Ook al is de activiteit nu gestopt vanwege corona, het heeft wel mensen samengebracht. Sheila neemt deel aan de sport en vertelt over haar ervaringen.

 • Gastles over democratie en verkiezingen voor groep 8 van de Gooische School

  De burgemeester, een wethouder en een raadslid voor de klas: voor de leerlingen van groep 8 van de Gooische School in Laren was donderdag een bijzondere dag. Ze kregen via het digibord les over democratie en over de taken van een burgemeester, wethouders en de gemeenteraad.

 • Voortzetting verkeersmaatregelen Brink

  Ook de weekenden van 6 en 7 maart en 13 en 14 maart plaatst de gemeente afzettingen in het centrum van Laren. Doorgaand autoverkeer kan vanaf de Eemnesserweg en vanaf de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat niet de Brink oprijden. Hiermee willen we zorgen voor een goede verkeersdoorstroming op de Brink. Het winkelgebied blijft voor bezoekers en inwoners bereikbaar. Bewoners worden geadviseerd andere routes te nemen het dorp in. Alle overige straten blijven bereikbaar.

 • Schoonmaakbingo op zaterdag 20 maart

  Op zaterdag 20 maart 2021 is het Landelijke Opschoondag. Een mooie manier om de lente in te luiden. Vanwege corona dit jaar geen grote opschoon-evenementen met veel mensen, maar veel kleine acties dichtbij huis. Zo organiseren we in Laren een schoonmaakbingo. Ook schoonmaken doen we natuurlijk coronaproof en veilig.

 • Laren heeft eigen dorpsradio

  Erik Hurink, gemeenteraadslid voor Larens Behoud, heeft het initiatief genomen om naast de regionale zender NH Gooi een nieuwe radiozender te beginnen: Dorpsradio Laren, voor en door Laarders. Het initiatief werd met open armen ontvangen. Het aantal vrijwilligers is de dertig al gepasseerd!

 • Gezocht: stembureauleden en tellers

  Op 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. We zoeken nog kandidaten voor de functies van stembureaulid en teller. De gemeente betaalt hiervoor een vergoeding.

 • Commissievergaderingen vervallen

  De Commissie R&I van 9 februari en Commissie M&F van 11 februari vervallen. De raad besluit bij de vaststelling van de agenda op 17 februari of deze onderwerpen in de raadsvergadering worden behandeld.

 • Onthulling kunstwerk Laren van Weleer

  Eind januari is het kunstwerk ‘Laren van Weleer’ door hovenier Van den Tweel en de Gebroeders Snoeij geplaatst in het Hertenkamp. Vandaag onthulde Burgemeester Mol het kunstwerk. Dat deed hij samen met de redder van het kunstwerk, Hans van Deuren. Laren van Weleer verbeeldt de geschiedenis van Laren.

 • Jubileum Bloemisterij Sytske

  Vandaag bracht wethouder Calis Bloemisterij Sytske een taart vanwege het 20 jarig jubileum en de 45ste verjaardag van Sytske.

 • Vierde elektriciteitshuisje beplakt met kunst

  Donderdag 28 januari is er een vierde elektriciteitshuisje in Laren beplakt met kunst. Wethouder Ton Stam was hierbij aanwezig. Op het kunstwerk staat een afbeelding van een Larense boerderij geschilderd door Elize van der Werff.

 • Snoeiwerkzaamheden Brink gestart

  Vandaag, maandag 18 januari, is gestart met het snoeien van bomen op en rond de Brink. Het snoeien van bomen is nodig om deze veilig en gezond te houden. De werkzaamheden duren ongeveer 1 week. Wethouder Ton Stam nam vanochtend een kijkje bij het werk.

 • Let op: doe rechtstreeks zaken met de gemeente

  Toe aan een nieuw rijbewijs of paspoort? Maak hiervoor een afspraak via de officiële gemeentewebsite. Een afspraak maken bij de gemeente is altijd kosteloos. Ook kunt u rechtstreeks via onze website een aantal producten aanvragen.