Griffie

De belangrijkste taak van de griffie is het adviseren en logistiek ondersteunen van de gemeenteraad en zijn raadscommissies.

Andere taken van de griffie

  • Vergaderingen van raadscommissies en de gemeenteraad in goede banen leiden
  • Informatievoorziening (‘stukkenstroom’) van en naar de raad en commissies verzorgen; vergaderagenda’s samenstellen
  • De raadsvoorzitter (de burgemeester) en de commissievoorzitters ondersteunen bij het uitoefenen van hun voorzitterschap
  • Raadsleden helpen bij het formuleren van moties, amendementen, nota’s en initiatiefvoorstellen

Wat doet de griffier?

De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Zij adviseert de burgemeester, raadsleden en de leden van het presidium (zijn fractievoorzitters van de gemeenteraad) zowel inhoudelijk als procedureel. De griffier zit in de raadzaal naast de voorzitter en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering.

Contact met de griffie

De raadsgriffie bestaat uit Willem Nedermeijer, griffier, en Antoinette Kroon-Stam, griffiemedewerker / commissiegriffier

Adres: Raadhuis Laren, Eemnesserweg 19 in Laren
Tel. Willem Nedermeijer: 06 - 50 01 02 69
Tel. Antoinette Kroon-Stam: 06 - 30 22 02 20
Contact per e-mail: griffie@laren.nl

A. (Willem) Nedermeijer
Willem Nedermeijer, griffier

A.M. (Antoinette) Kroon-Stam
Antoinette Kroon-Stam, griffiemedewerker / commissiegriffier