Belastingen

Een groot deel van de kosten voor bijvoorbeeld onderwijs, zorgtaken, wegen, riolering en openbaar groen worden betaald uit belastingen. Dat betekent dat u betaalt voor de diensten en voorzieningen die de gemeente Laren levert.

  • Belastingtaken naar gemeente Huizen

    Vanaf 1 januari 2023 draagt de gemeente Laren alle werkzaamheden rondom de gemeentelijke belastingen over aan de gemeente Huizen. De gemeente Blaricum doet dit ook. De gemeenten gaan hiervoor een dienstverleningsovereenkomst aan. De gemeenten Laren en Blaricum blijven zelf verantwoordelijk voor het maken van beleid en het bepalen van de belastingtarieven. 

  • Leges

    Leges is de vergoeding voor bepaalde (administratieve) diensten die de gemeente uitvoert. Bijvoorbeeld voor het verstrekken van een rijbewijs, of het geven van kopieën van documenten. Maar ook voor het inzetten van de brandweer of het behandelen van een bestemmingsplan. Als vergoeding vraagt de gemeente op basis van de Legesverordening een vergoeding (leges). Op deze pagina leest u hier verder over.