Zorg

De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Laren doet dat in samenwerking met Blaricum, Eemnes en Huizen, binnen de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL.

 • Budgetcoach

  De Budgetcoach is er om u te helpen en te adviseren bij problemen rondom geld en (voorkoming van) schulden. De Budgetcoach kan u wijzen op het bestaan van allerlei hulpregelingen en samen met u onderzoeken welke hulp er nodig is.

 • Inkomensondersteuning

  Het is belangrijk dat u alle kosten van het dagelijks leven kunt betalen. Ook als u (tijdelijk) minder inkomsten heeft. De gemeente kan u helpen en kijkt altijd of en hoeveel u kunt werken. Het doel is dat iedereen die kán werken, ook werkt en zo meedoet in de samenleving.

 • Mantelzorg

  Zorgt u als mantelzorger langdurig voor een familielid, buurvrouw of vriend met een beperking of chronische ziekte? En heeft u vragen over mantelzorg of mantelzorgondersteuning?

 • Jeugdhulp

  Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor vrijwel alle jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Maar ook voor de geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Jeugdhulp is er voor jongeren tot 18 jaar.

 • Subsidies

  Subsidies op het gebied van sport, maatschappelijke dienstverlening, welzijn, cultuur, kunst en amateurkunstbeoefening.

 • Maatschappelijke Zaken HBEL

  Laren werkt samen met de gemeente Huizen, Blaricum en Eemnes, binnen de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL.

 • Gehandicaptenparkeerkaart of –parkeerplaats

  Als u een handicap heeft, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Ook kunt u een parkeerplaats op kenteken aanvragen.

 • Adviesraad Sociaal Domein HBEL

  De Adviesraad Sociaal Domein HBEL is ingesteld door de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Het doel van de adviesraad is eraan bijdragen dat elke Huizer, Blaricummer, Eemnesser of Laarder zo goed mogelijk mee kan doen in de samenleving.

 • Vrijwilligerswerk

  In Laren, Blaricum en Eemnes zijn veel mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Denk aan ondersteuning bij een cultureel centrum, kerk of sportclub of aan vrijwillige thuishulpactiviteiten. Omdat de BEL-gemeenten vrijwilligerswerk belangrijk vinden en eventuele risico’s willen afdekken, zijn vrijwilligers automatisch verzekerd.

 • Discriminatie en ongelijke behandeling

  Bent u gediscrimineerd of getuige geweest van discriminatie? Meld dit via het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek van Versa Welzijn.

 • Sociaal wijkteam Laren

  Het Sociaal wijkteam Laren valt onder het Leefstijlpunt. Ze zijn er voor buurtbewoners die zich zorgen maken over zichzelf of iemand anders en een signaal daarover dicht in de buurt kwijt willen, of hebben een persoonlijke vraag omtrent leefstijl, gezondheid, beweegadvies en/of financiële vraag. Het team van het Leefstijlpunt bestaat uit sociaal werkers (van Versa Welzijn) en wijkverpleegkundigen, budgetcoach, leefstijlcoach, buurtsportcoach.

 • Leefstijlpunt

  Kom langs bij het Leefstijlpunt! Hier kunt u met al uw vragen terecht voor uzelf of omdat u zich zorgen maakt om een ander. Dit kunnen vragen zijn over sport, bewegen en gezonde leefstijl, lokale activiteiten, zingeving of betekenis in uw leven, zorgen over geld, dagelijkse zorg of welzijn, opvoedingsondersteuning en hulp bij het invullen van aanvragen.