2021-03-22 Bewonersbrief – Informatiebrief

Op 22 maart 2021 is de volgende brief door Henzen Wegenbouw B.V. gestuurd namens de gemeente Laren.

Geachte heer, mevrouw,

De gemeente Laren gaat groot onderhoud uitvoeren aan de Vredelaan. U bent hier al door de gemeente over geïnformeerd. Tevens wordt dit werk op de website van de gemeente omschreven en uitgelegd. 
Wij, Henzen Wegenbouw B.V., gaan dit werk van maandag 29 maart tot en met vrijdag 4 juni 2021 voor de gemeente uitvoeren.

Wanneer en welke werkzaamheden worden uitgevoerd?

 • 29 maart t/m 1 april aanbrengen infiltratieputten
 • 7 april t/m 9 april asfaltwerkzaamheden vanaf viaduct A1 tot Vredelaan 19
 • 12 april t/m 15 april asfaltwerkzaamheden vanaf Vredelaan 19 tot Hilversumseweg
 • 12 april t/m 21 mei aanbrengen goten, inritten, kolken en voetpad
 • 25 mei t/m 28 mei werkzaamheden op het viaduct over de A1
 • 26 en 27 mei asfaltwerkzaamheden bovenlaag vanaf Vredelaan 54 tot Hilversumseweg
 • 27 en 28 mei aanbrengen belijning
 • 31 mei t/m 4 juni afrondende werkzaamheden

Hoe is de bereikbaarheid van de woningen?

 • Voor het doorgaand rijverkeer wordt een omleiding ingesteld via de Hilversumseweg, De Brink, Zevendrift en Vredelaan, voor de Vredelaan en omgeving wordt de route met tekst- en verwijsborden aangegeven. 
 • Tijdens de asfaltwerkzaamheden in de periode 7-9 april, 12-15 april en op 26 en 27 mei zal uw woning in de bovengenoemde wegvakken van 06.30 uur tot 19.00 uur slecht tot niet bereikbaar zijn. Wij zetten verkeersregelaars in om u te informeren. Indien u tijdens deze periode expliciet (medische) hulp aan huis nodig heeft, of leveringen verwacht, wilt u ons dit laten weten op onderstaand mail adres, zodat wij hier enigszins rekening mee kunnen houden. 
 • De woningen aan de Vredelaan zijn te allen tijde te voet of met de fiets bereikbaar. 
 • Bij uitvoering van de werkzaamheden aan het viaduct wordt de Vredelaan ter hoogte van het viaduct afgesloten.
 • Tijdens de asfaltwerkzaamheden en de werkzaamheden aan het viaduct wordt de buslijn uit de route genomen.

Hulpdiensten en afval
Indien zich een spoed- of noodgeval voordoet, zullen de nood- en hulpdiensten altijd ter plaatse kunnen komen, desnoods met onze hulp.
Huisvuil-, bedrijfsafvalcontainers en dergelijk, kunt u op reguliere dagen aanbieden. Wij zorgen ervoor dat deze geleegd worden.

Met diverse verkeersplannen, vanaf 29 maart te vinden op onze website www.henzen-wegenbouw.nl /nieuws, lichten wij de bereikbaarheid van uw woning toe. 

Buurtapp
Het werk is afhankelijk van veel factoren zoals weersinvloeden, daarom kunnen er op het laatste moment nog kleine aanpassingen in de planning ontstaan. Om u op de hoogte te houden van deze eventuele  laatste wijzigingen, maken wij een buurtapp aan. U kunt hierbij aansluiten als u uw naam, adres en telefoonnummer mailt naar onderstaand adres. Het spreekt vanzelf dat wij met uw contactgegevens gepast omgaan en deze verwijderen aan het eind van het werk.

Vragen?
Mocht u vragen hebben over de uitvoering van de werkzaamheden, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met onze projectleider de heer Pieter Smaal. Bij voorkeur per e-mail of telefonisch 06-22383157.

Wij proberen de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken maar is echter met deze werkzaamheden niet te voorkomen. Wij vragen uw begrip hiervoor.


Met vriendelijke groet,

HENZEN WEGENBOUW B.V.