Verkeershinder Hilversumseweg, Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat en de Van Wulfenlaan tot eind juli

Tot eind juli worden de Hilversumseweg, de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat en de Van Wulfenlaan regenklaar gemaakt. De werkzaamheden kunnen zorgen voor enige verkeershinder op werkdagen tussen ca. 7.00 en 16.00 uur.

Langs de Hilversumseweg en de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat werkt de aannemer deels vanaf de rijbaan. Op die momenten is één rijbaan afgesloten. Het verkeer kan dan om en om van de andere rijbaan gebruikmaken. Bij werkzaamheden in bochten zet de aannemer verkeersregelaars in. Een ander deel van het werk gebeurt vanuit de berm of het fietspad. Het fietspad is dan afgesloten en fietsers kunnen het fietspad aan de andere kant van de weg gebruiken.  

Hilversumseweg

Tijdens de werkzaamheden op de Van Wulfenlaan is deze laan afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat wordt omgeleid via de Houtweg, Hoefloo en Hilversumseweg. De Van Wulfenlaan is wel bereikbaar voor bewoners.  

Wat gaan er gebeuren? 

Langs de weg komen zogenaamde verticale boringen met infiltratiefilter. Dit zijn putten van ca. 6 meter diep. Deze komen in de strook tussen de rijbaan en het fietspad aan beide kanten van de Hilversumseweg (het gedeelte tussen de Rijksweg en het Hertenkamp). Ook komen deze langs de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat aan de kant van het Hertenkamp. En in de berm aan beide kanten van de Van Wulfenlaan  
 
Aan de zijkant van de rijbaan komen straatkolken die met een ondergrondse leiding op deze boringen aansluiten. Regenwater loopt straks via deze straatkolken naar de boringen. Via openingen in de wand van het filter sijpelt het vervolgens langzaam in de omliggende bodem. 

Waarom is dit nodig?

Op dit moment wordt al het regenwater dat op deze straten valt nog afgevoerd via het riool. Het riool van Laren kan grote hoeveelheden regenwater echter niet verwerken. Bij extreme buien kan dit zorgen voor grote wateroverlast in lager gelegen delen van Laren. Daarom wordt regenwater binnenkort op een andere manier afgevoerd.

Wat gebeurt er met het groen?

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, is het nodig om een deel van het groen in de strook tussen rijbaan en fietspad te verwijderen. Op een later moment komt er nieuw groen terug.