Provincie onderzoekt bodem speelplekken

Op diverse plekken in Nederland is door eeuwenlang gebruik van lood, ook lood in de bodem aanwezig. De provincie Noord-Holland werkt samen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek en de gemeente aan een gezonde, schone en veilige omgeving. De provincie Noord-Holland onderzoekt daarom momenteel de openbare ruimte op de aanwezigheid van schadelijke hoeveelheden lood en richt zich daarbij in eerste instantie op plaatsen waar kinderen komen, zoals speelplekken. Deze plekken worden onderzocht en zo nodig worden er maatregelen genomen om de aanraking met lood te voorkomen, zoals het afdekken van de bodem.

Inzicht belangrijk

Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de gebieden en locaties waar mogelijk verhoogde aanwezigheid van lood in de bodem zit. Dit om te vermijden dat kinderen onnodig bloot worden gesteld aan lood. Daarom start de provincie Noord-Holland in het 1ste kwartaal van 2019 een onderzoek naar lood in de bodem op speelplekken in Hilversum.

Achtergrond

Door de eeuwen heen is er veel lood gebruikt in huis en in de industrie. Bijvoorbeeld in verf, maar ook in waterleidingen. Hierdoor is in veel gebieden lood in de bodem aanwezig. Om te zorgen dat mensen minder lood binnenkrijgen, zijn al diverse maatregelen uitgevoerd. Een deel van de verontreinigingen is opgeruimd en vaak is een schone laag grond aangebracht, zodat mensen niet met het lood in contact komen. Recent is duidelijk geworden dat ook lage concentraties lood bij een zeer hoge mate van blootstelling een negatief effect kunnen hebben op de leerontwikkeling van jonge kinderen (0 – 6 jaar). Jonge kinderen zijn extra gevoelig voor lood omdat ze het makkelijker opnemen dan volwassenen. Bovendien stoppen ze vaker vuile vingers of speelgoed in hun mond en komen zo eerder met vervuilde grond in aanraking.

Het onderzoek

Bij het onderzoek van de speelplaatsen worden foto’s gemaakt van de bodem en van de inrichting van de speelplaats, bijvoorbeeld naar het al dan niet aanwezig zijn van een harde bedekkingslaag, een grasmat of plantenperken met ‘blote’ aarde. Uiteraard worden geen personen gefotografeerd. Er worden ook grondmonsters genomen. In juni 2019 (in plaats van april zoals eerder aangekondigd) zijn de resultaten van de onderzoeken bekend. Op basis van deze resultaten wordt dan gekeken waar en welke maatregelen nodig zijn.

Wat kunt u zelf doen?
Met een paar eenvoudige gebruiksadviezen komen kinderen zo min mogelijk in contact met lood. Het is belangrijk dat de kinderen hun handen wassen na het buitenspelen. Daarnaast is het verstandig om kinderen niet op onbedekte kale grond te laten spelen. Kies voor een zandbak met schoon zand en voorkom inloop van grond in huis door schoenen uit te doen bij het naar binnen lopen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over lood en gezondheid, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de GDD Gooi & Vechtstreek. Dit kan via het telefoonnummer: 035 – 692 62 22 of info@ggdgv.nl.