Preventief bomenkap in de Gooi en Vechtstreek

In opdracht van de provincie Noord-Holland voerde VolkerInfra preventief bomenkap uit in de regio. Deze kap startte in december 2018. Uit het 3-jaarlijks boomonderzoek bleek dat het noodzakelijk is om deze bomen te kappen, vanwege de (verkeers)veiligheid.

In totaal gaat het om 236 bomen in de 10 gemeenten van de regio Gooi en Vechtstreek. De gemeenten waar het om gaat zijn: Amsterdam, Amstelveen, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Ouder-Amstel, Weesp en Wijdemeren. De provincie Noord-Holland hecht veel waarde aan een groene omgeving en een rijke ecologische infrastructuur. Daarom gaat VolkerInfra een plan uitwerken om bomen te herplanten op diverse plaatsen in de genoemde gemeenten. Dit gebeurt in overleg met de desbetreffende gemeenten. De herplant zal in de loop van 2019 plaatsvinden.

Kijk voor meer informatie over de bomenkap in de regio op de website van