Onderzoek verkeersbewegingen vrachtverkeer

De gemeente Laren voert onderzoek uit naar de verkeersbewegingen van vrachtverkeer over de Melkweg, Schapendrift en Gooiergracht. Dit naar aanleiding van meerdere bewonersmeldingen.

De gemeente onderzoekt met behulp van camera’s of er sprake is van sluipverkeer tussen de Eemnesserweg en de Vredelaan. De camera’s worden tijdelijk geplaatst, in week 10 en 11, op de volgende locaties:

  • Melkweg/Eemnesserweg
  • Graafland/Eemnesserweg
  • Gooiergracht/Eemnesserweg
  • Schapendrift/Smeekweg
  • Melkweg/Oude Kerkweg
  • Vredelaan/Zevenenderdrift

Er wordt gekeken of er sprake is van doorgaand vrachtverkeer op de bovengenoemde wegen en of dit een relatie heeft met de verkeersdrukte op het omliggende wegennet. De camerabeelden worden uitsluitend gebruikt om het aantal (vracht)verkeersbewegingen vast te stellen tussen de Eemnesserweg en de Vredelaan. Persoonlijke gegevens worden niet geregistreerd en na het onderzoek worden de beelden vernietigd.

Gepland is om het onderzoek tussen 4 en 15 maart 2019 uit te laten voeren. De resultaten worden ongeveer 3 weken later opgeleverd.