Planning deeltracé Eemnes-Laren

Na de inloopbijeenkomst eind september en eind november vorig jaar is een Definitief Ontwerp gemaakt dat in het voorjaar 2019 is vastgesteld. Volgens planning start begin 2021 de bouw van de haltes, P&R en parkeervoorziening.

_-start

gereed onderwerp
 
  April 2019 Vaststellen Definitief Ontwerp (DO)
Begin 2020 Eind 2020 Aanbesteding contract en voorbereiding uitvoering
Begin 2021 Eind 2021 Bouw haltes, carpoolplaats en parkeervoorzieningen
  Voorjaar 2022 Ingebruikname HOV-busbaan