Verkeers- en Vervoersplan

De gemeente Laren hecht veel belang aan een veilige en prettige leefomgeving. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom heeft de gemeente Laren een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) voor de periode 2017-2021 opgesteld.

GVVP

Het GVVP 2017-2021 (pdf 11 MB) beschrijft de langetermijnvisie van de gemeente op verkeer en vervoer. Het plan schetst onder andere de gewenste infrastructuur met aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voor alle soorten verkeer: bussen, vrachtauto’s, auto’s, fietsers en voetgangers. Ook beschrijft het GVVP op hoofdlijnen welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Samen vormt dit de leidraad voor investeringen in de komende jaren.