Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan

De gemeente Laren hecht veel belang aan een veilige en prettige leefomgeving. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom heeft de gemeente Laren een Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) 2017-2021 opgesteld. Hierin staan de ambities van de gemeente voor de komende jaren op het gebied van de bereikbaarheid, verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid. Speerpunt is het investeren in een goed en veilig (snel)fietspaden netwerk en goede en veilige voetgangersvoorzieningen in het dorp, ook voor minder validen. Het verder reguleren van de parkeerdruk in het centrum door uitbreiding van de blauwe zones en het oplossen van verkeersknelpunten in de woonbuurten zijn onderdeel van het plan.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan’, pdf, 11MB