Verkeer en Vervoer

Hier vindt u alle informatie over...

 • Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan

  pdf, 11MB

  De gemeente Laren hecht veel belang aan een veilige en prettige leefomgeving. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom heeft de gemeente Laren een Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) 2017-2021 opgesteld. Hierin staan de ambities van de gemeente voor de komende jaren op het gebied van de bereikbaarheid, verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid. Speerpunt is het investeren in een goed en veilig (snel)fietspaden netwerk en goede en veilige voetgangersvoorzieningen in het dorp, ook voor minder validen. Het verder reguleren van de parkeerdruk in het centrum door uitbreiding van de blauwe zones en het oplossen van verkeersknelpunten in de woonbuurten zijn onderdeel van het plan.

 • Parkeren in het centrum

  In het centrum van Laren kunt u in de blauwe zone kort parkeren (maximaal 2 uur). Langparkeerders moeten uitwijken naar parkeerplaatsen buiten het centrum.

 • HOV in ‘t Gooi

  Het is goed wonen in ’t Gooi en dat willen we graag zo houden. Daarom investeren we samen met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Blaricum, Eemnes, Hilversum en Huizen in een betrouwbaar OV-netwerk voor alle inwoners en reizigers in ’t Gooi, onder andere door realisatie van een snelle hoogwaardige busverbinding tussen Hilversum en Huizen. Scholieren en studenten, forenzen en bezoekers van het Tergooi ziekenhuis hebben straks een snelle comfortabele buslijn waar zij op kunnen vertrouwen.

 • Toekomst openbaar vervoer (OV)

  Op 31 januari 2019 was er een extra openbare raadsbijeenkomst voor de raden van Blaricum, Eemnes en Laren over de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in de regio Gooi- en Vechtstreek door de provincie Noord-Holland. De ingebrachte wensen van bewoners en raad zijn doorgegeven aan de provincie Noord Holland. De provincie bepaalt uiteindelijk wat daarvan wordt overgenomen in het eisenpakket voor de aanbesteding. Het nieuwe openbaar vervoersysteem zal medio 2021 starten.