Bomenbeslisboom

De bomenbeslisboom hoort bij het Kapbeleid Laren. Klik hier voor meer informatie over de afhandeling van uw kapaanvraag en wat u kunt doen bij overlast van bomen van de gemeente.

Met de “bomenbeslisboom” kunt u nagaan of u een kapvergunning nodig heeft of een melding moet doen. Twijfelt u? Neem dan altijd contact met ons op. Zo voorkomt u dat u onnodig een aanvraag doet. Of dat u een boom kapt zonder de benodigde vergunning. Dat is niet toegestaan en hier wordt op gehandhaafd.

Een kapvergunning heet officieel een 'omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand'. Een houtopstand is: één of meerdere bomen, hakhout, of een houtwal. Hierna noemen we dit voor het gemak ‘boom’.

Is er sprake van acuut/spoedeisend gevaar?
 • Ja: belt u dan zo snel mogelijk met het algemene informatienummer 14 035.
 • Nee: ga naar stap 1
Stap 1. Bent u eigenaar van de grond waarop de boom staat?
 • Ja: ga verder naar stap 2.
 • Nee:
  • het is een gemeentelijke boom-> stel uw vraag via Melding Openbare Ruimte
  • ik huur de grond -> alleen de eigenaar van de grond kan een kapvergunning aanvragen. U kunt:
   • De eigenaar vragen een kapvergunning aan te vragen.
   • Een machtiging (toestemming) aan de eigenaar vragen (mail of schriftelijk). Stuur de ondertekende machtiging mee met de aanvraag. Ga verder naar stap 2.
 • Weet niet: De boom staat op de erfgrens. U kunt alleen een kapvergunning aanvragen met een machtiging (toestemming) van de andere eigenaar (mail of schriftelijk). Stuur de ondertekende machtiging mee met de aanvraag. Ga verder naar stap 2.
Stap 2. Is de omtrek van de boom groter dan 63 cm, gemeten op 1,30 meter boven de grond?

Bij een meerstammige boom meet u de dikste stam

 • Ja: ga verder naar stap 3.
 • Nee: u heeft geen kapvergunning nodig

Let op: gaat het om verplichte herplant?
Bij verplichte herplant is een boom aangeplant om een andere kapvergunningsplichtige boom te vervangen, waarbij herplantplicht is opgelegd. Er geldt dan instandhoudingsplicht. Deze boom mag u daarom, ook als de stamomtrek kleiner is dan 63 cm, niet zomaar kappen. Neem contact op met team Vergunningen voor advies.

Stap 3. Staat de boom binnen de “groene” bebouwde kom (bebouwde kom vastgesteld op grond van de Wet natuurbescherming)?

De grenzen van de “groene” bebouwde kom vindt u hier (klik onderin het scherm op de knop Kaartlagenlijst en vink in het volgende scherm "Bebouwde kommen" aan).

 • Ja: ga verder naar stap 4.
 • Nee: er is soms wel en soms geen vergunning nodig, afhankelijk van de boomsoort en de plek waar de boom staat. Neem contact op met team Vergunningen voor advies.
Stap 4. Gaat het om een van onderstaande situaties?
 1. Niet-geknotte populieren of wilgen geplant langs een weg of niet-geknotte populieren of wilgen in een eenrijige rij op of langs landbouwgrond.
 2. Fruitbomen of kweekgoed, geteeld voor bedrijfsmatige doeleinden, of om windschermen om boomgaarden.
 3. Naaldbomen, geteeld voor de verkoop als kerstboom, maar niet ouder dan twintig jaar.
 • Ja: u heeft geen kapvergunning nodig
 • Nee: ga verder naar stap 5
Stap 5. Gaat het om een van onderstaande situaties?
 1. Dunning:
  Dunnen is het kappen van bomen met als enige doel om de bomen ernaast goede groeiruimte te geven.
 2. Een boom met een bepaalde zeer besmettelijke ziekte?
  Bijvoorbeeld de Iepziekte
 3. zogeheten invasieve exoten of een Prunus serotina ?

De Nederlandse naam van Prunus serotina is bospest of Amerikaanse vogelkers. Invasieve exoten staan op de Europese unilijst voor zorgwekkende invasieve uitheemse soorten (de meest recente versie geldt), bijvoorbeeld de Hemelboom (Ailanthus altissima)

 • Ja: U moet minimaal 10 werkdagen van tevoren een melding doen, maar heeft geen kapvergunning nodig. U mag pas kappen als de 10 werkdagen voorbij zijn en u geen reactie van de gemeente heeft gekregen.
 • Nee: u moet een kapvergunning aanvragen