Jaarlijkse bladcampagne

De bladeren vallen en liggen alweer in grote hoeveelheden op straat. We zijn op dit moment (december 2021) druk bezig om de hoofdwegen en fietsroutes in Laren schoon te vegen.

Met bladblazers blazen we de trottoirs schoon. Een veegmachine rijdt mee en ruimt vervolgens het bladafval op. Onderaan deze pagina vindt u een kaart waarop u ziet in welke week we waar zijn.

Uw eigen bladafval

Ook u wilt natuurlijk af van uw bladafval uit uw tuin. In de periode dat we langskomen mag u maximaal 1m3 aan blad in hopen langs de straten leggen. Dan nemen wij het mee in onze veegronde.

Composteren op uw eigen composthoop is ook een prima oplossing voor uw overtollige blad. U kunt uw blad- en snoeiafval ook in uw GFT-container kwijt. Grote hoeveelheden kunt u meegeven aan uw hovenier of wegbrengen naar een scheidingsstation van de GAD: in Bussum, Huizen en Hilversum.

Afvoerputten en kolken

Ondanks de inzet van onze medewerkers kunnen afvoerputten en kolken af en toe verstopt raken. U kunt een handje helpen door het blad hier weg te scheppen.
Zijn er nog steeds verstopte kolken of afvoerputten, dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Openbare Ruimte

Documenten

Routekaart veegronde bladafval Laren