Bomenbeleid Laren

Laren is een dorp met veel groen. Bomen zijn hier een belangrijk onderdeel van. De gemeente Laren beheert bijna X bomen. Die bomen staan langs wegen, straten en in groene gebieden zoals De Brink. Daarnaast staan er heel veel bomen in tuinen van inwoners, en op andere grond die níet van de gemeente is. Samen zijn deze bomen bepalend voor het groene aanzicht van ons dorp. En dat willen we graag zo houden!

Daarom zijn er regels opgesteld voor het kappen van een boom. Deze regels gelden voor bomen van de gemeente, maar ook voor bomen die niet op gemeentegrond staan.

Hieronder vindt u meer informatie over deze (kap)regels, in de vorm van veelgestelde vragen en antwoorden.

Heb ik een kapvergunning nodig?

Wilt u een boom kappen of drastisch snoeien, controleer of u een kapvergunning nodig heeft. Soms heeft u geen kapvergunning nodig, maar moet u van tevoren wél melden dat u voornemens bent om een boom te kappen.

Een kapvergunning heet officieel een 'omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden'. In de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 4.10 t/m 4.19) is vastgelegd of u zo’n vergunning nodig heeft. U heeft een kapvergunning nodig voor het kappen van bomen, maar ook bij het verplanten of rigoureus snoeien ervan.

Met de 'bomenbeslisboom' kunt u nagaan of u een kapvergunning nodig heeft of dat het doen van een melding volstaat. Twijfelt u? Neem contact met ons op. Zo voorkomt u dat u onnodig een aanvraag doet. Of dat u een boete krijgt, omdat u toch een melding had moeten doen.

In het Afwegingskader kunt u zien hoe wij beoordelen of een vergunning of melding nodig is.

Een boom van de gemeente geeft overlast. Wat kan ik doen?

Ervaart u overlast van een boom van de gemeente? De gemeente doet er alles aan om overlast van bomen (waar kan) te voorkomen. Maar soms hoort het er gewoon bij, zoals bladeren en vruchten die van bomen vallen.

Wilt u dat de boom gesnoeid of gekapt wordt? U kunt een verzoek indienen via de Melding openbare ruimte De gemeente kijkt wat zij kan doen en neem contact met u op.

In het Afwegingskader kunt u zien hoe wij beoordelen of een vergunning of melding nodig is en wat mogelijke oplossingen zijn.

Een boom van de buren geeft overlast. Wat kan ik doen?

Ervaart u overlast van een boom van uw buren? Daar moet u samen uit zien te komen. Kijk voor nuttige informatie op juridischloket.nl

Hoe kan ik een kapvergunning aanvragen of een melding doen?

Vraag een (kap)vergunning aan of doe een melding
Let op: houd uw DigiD bij de hand.

Hoe beoordeelt de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning?

Bomen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van ons dorp én voor de natuur. Dat noemen we de 'Boomwaarde'. Toch is het soms nodig om een boom te kappen. Dat noemen we het 'Verwijderingsbelang'.

Ervaart u overlast door een boom? Wij kijken eerst of de overlast kan worden opgelost, zonder de boom te kappen. Bijvoorbeeld door een bouwplan íets aan te passen of door de boom meer ruimte te geven in de stoep.

Als er geen oplossing is, dan kan de eigenaar van de boom een kapvergunning aanvragen. Om te bepalen of we een kapvergunning verlenen, wegen we het Verwijderingsbelang en de Boomwaarde tegen elkaar af. In het Afwegingskader kunt u zien hoe wij beoordelen of een vergunning of melding nodig is.

Welk beleid heeft de gemeente voor bomen in Laren?

Soms verandert er iets in uw omgeving. Bijvoorbeeld door het bouwen van een woning of bedrijfspand, een aanbouw of schuur. Of door het aanleggen van een inrit. Maar ook bij het vervangen van een riool of de herinrichting van een straat. Bij alle veranderingen willen we bomen zo veel mogelijk behouden. Dat doen we door vanaf het begin te kijken hoe we de bomen in kunnen passen in het plan. Het beleidsplan kapaanvragen Laren geeft onder andere richtlijnen om dit groen te behouden én te beschermen. Daarbij houden we rekening met het Verwijderingsbelang en de Boomwaarde.

Kunnen de bomen niet blijven staan? Dan moet de initiatiefnemer van de plannen zorgen dat er nieuwe bomen in het bouwgebied worden geplant.

Is ook dat niet mogelijk? Dan moet de initiatiefnemer de financiële waarde van de bomen betalen. Dan zorgen wij er als gemeente voor dat op een andere plek nieuw groen wordt aangeplant.

Ik heb een kapvergunning aangevraagd. Wat gebeurt er daarna?

Als u een aanvraag doet voor een kapvergunning, dan publiceren we deze aanvraag in Het Larens Journaal (verschijnt tweewekelijks op vrijdag) en op de website van de gemeente Laren. Ook de aanvragen die de gemeente voor de eigen bomen doet vindt u hier. Inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden kunnen binnen een termijn van X weken een zienswijze indienen tegen een aanvraag.

Pas daarna beslissen we of de vergunning wordt verleend. Als een vergunning is verleend, publiceren we deze ook weer in Het Larens Journaal en op de website van de gemeente Laren. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen de vergunning. Pas als de bezwaarprocedure is afgerond en u de vergunning definitief heeft gekregen, mag u de boom kappen.

Als u een melding doet, dan moet u daarna 2 weken wachten voor u de boom mag kappen. Meestal komt in die periode een groenambtenaar bij u langs. U hoeft daar niet voor thuis te zijn. Als u niets hoort, dan mag u de boom na die 2 weken kappen, kandelaberen, knotten of verplanten.

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Vergunningen van de BEL Combinatie, telefonisch via 14 035. U kunt ook een e-mail sturen naar: info@belcombinatie.nl, onder vermelding van XXX.