Wegen en groen

Laren is goed bereikbaar. U zit zo op de A1 naar Amsterdam of Amersfoort en A27 naar Utrecht of Almere. Doorgaande wegen voeren via het centrum naar Blaricum, Eemnes, Huizen en Hilversum. Liever met de bus? Daarvoor is het openbaar streekvervoer van de Gooi- en Vechtstreek.

 • Melding openbare ruimte

  Losse stoeptegel? Overhangend groen, straatverlichting stuk, onveilige verkeerssituatie?

 • Werk in uitvoering

  Hier vindt u alle informatie over...

 • Laadpalen elektrisch rijden

  U wilt de gemeente Laren vragen om plaatsing van een oplaadpaal voor uw elektrische auto.

 • Straatverlichting

  U wilt een storing aan de openbare verlichting melden.

 • Riool

  De gemeente zorgt voor de aanleg en het onderhoud van het hoofdrioolstelsel. Bent u eigenaar van een woning of een niet-woning? Dan bent u verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aansluiting op dit stelsel.

 • Geluidskaart

  Op grond van de Wet geluidhinder moet de gemeente Laren elke 5 jaar een geluidsbelastingkaart maken. Op deze kaart is te zien bij welke woningen in de gemeente sprake is van geluidbelasting, geluidhinder en slaapverstoring door verkeerslawaai.

 • Verkeersvisie 2035

  Hoeveel ruimte krijgt de auto in het centrum van Laren? Hoe kunnen we fietsen aantrekkelijker maken? Wat voor parkeerbeleid gaan we voeren? Welke kansen liggen er voor deelvervoer? De ‘Verkeersvisie 2035’ geeft antwoord op deze en andere vragen over verkeer in en om Laren.

 • Gladheidbestrijding

  In de winterperiode kunnen hevige sneeuwval, ijzel en opvriezen van natte weggedeelten overlast veroorzaken voor de weggebruiker. De gemeente probeert de gladheid zoveel mogelijk te bestrijden gedurende de periode vanaf eind oktober tot april. Tijdens deze periode staan de medewerkers van de gemeente dag en nacht paraat voor de bestrijding van eventuele gladheid.

 • Jaarlijkse bladcampagne

  Het is herfst en al het blad valt van de bomen. De gemeente Laren verwijdert blad van de openbare gazons en de straten. Wij willen benadrukken dat particulieren zelf verantwoordelijk voor het opruimen en afvoeren van blad uit de eigen tuin. Leg dit dus niet aan de openbare weg want dit is niet toegestaan. Samen houden we Laren schoon en leefbaar!

 • Eikenprocessierups: vraag en antwoord

  Heeft u vragen over de eikenprocessierups? We hebben flink wat vragen en antwoorden voor u op een rij gezet. Denk hierbij aan vragen als: 'Hoe voorkom ik ongemak van de eikenprocessierups?', 'Wat doet de gemeente aan bestrijding?', 'Is deze bestrijding schadelijk voor mijn gezondheid?', 'Hoe krijg ik de eikenprocessierups uit mijn tuin?', 'Waarom hangen er op verschillende locaties nestkastjes in de gemeente?' en nog veel meer. Bekijk hieronder de lijst.

 • Zelfbeheer

  Zelfbeheer is het vrijwillig onderhouden van een gedeelte van de openbare ruimte. Dat kan een boomspiegel zijn (stukje grond rond een boom in de stoep), plantenbak, plantsoentje of zelfs een hofje of speelplek. Zelfbeheer is gedurende het hele jaar mogelijk, maar kan ook als eenmalige actie worden opgepakt. Vindt u het leuk om mee te doen? Dat kan!

 • Dierenoverlast

  Hebt u last van bijvoorbeeld ratten, wespen of de eikenprocessierups in de openbare ruimte?

 • Kapbeleid Laren

  Laren is een dorp met veel groen. Bomen zijn hier een belangrijk onderdeel van. De gemeente Laren beheert bijna 6700 bomen langs wegen en straten. Daarnaast staan er heel veel bomen in parken, in tuinen van inwoners en op andere grond die niet van de gemeente is. Samen zijn deze bomen bepalend voor het groene aanzicht van ons dorp. En dat willen we graag zo houden.

 • Honden in Laren

  Honden zijn welkom in Laren. Tegelijkertijd willen we dat het voor alle inwoners prettig wonen en leven blijft. De gemeente heeft daarom gedragsregels voor hondenbezitters opgesteld. Met als doel: minder overlast en meer plezier! Houd u aan de gedragsregels en spreek elkaar erop aan als dat nodig is. Zo houden we Laren samen veilig en schoon.