Wegen en groen

Laren is goed bereikbaar. U zit zo op de A1 naar Amsterdam of Amersfoort en A27 naar Utrecht of Almere. Doorgaande wegen voeren via het centrum naar Blaricum, Eemnes, Huizen en Hilversum. Liever met de bus? Daarvoor is het openbaar streekvervoer van de Gooi- en Vechtstreek.

 • Melding openbare ruimte

  Losse stoeptegel? Overhangend groen, straatverlichting stuk, onveilige verkeerssituatie?

 • Werk in uitvoering

  Hier vindt u alle informatie over...

 • Laadpalen elektrisch rijden

  U wilt de gemeente Laren vragen om plaatsing van een oplaadpaal voor uw elektrische auto.

 • Straatverlichting

  U wilt een storing aan de openbare verlichting melden.

 • Riool

  De gemeente zorgt voor de aanleg en het onderhoud van het hoofdrioolstelsel. Bent u eigenaar van een woning of een niet-woning? Dan bent u verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aansluiting op dit stelsel.

 • Geluidskaart

  Op grond van de Wet geluidhinder moet de gemeente Laren elke 5 jaar een geluidsbelastingkaart maken. Op deze kaart is te zien bij welke woningen in de gemeente sprake is van geluidbelasting, geluidhinder en slaapverstoring door verkeerslawaai.

 • Gladheidbestrijding

  In de winterperiode kunnen hevige sneeuwval, ijzel en opvriezen van natte weggedeelten overlast veroorzaken voor de weggebruiker. De gemeente probeert de gladheid zoveel mogelijk te bestrijden gedurende de periode vanaf eind oktober tot april. Tijdens deze periode staan de medewerkers van de gemeente dag en nacht paraat voor de bestrijding van eventuele gladheid.

 • Jaarlijkse bladcampagne

  Het is herfst en al het blad valt van de bomen. De gemeente verwijdert in het najaar het blad van de gazons en de straten. U bent zelf verantwoordelijk voor het opruimen en afvoeren van blad uit uw eigen tuin.

 • Eikenprocessierups: vraag en antwoord

  Heeft u vragen over de eikenprocessierups? We hebben flink wat vragen en antwoorden voor u op een rij gezet. Denk hierbij aan vragen als: 'Hoe voorkom ik ongemak van de eikenprocessierups?', 'Wat doet de gemeente aan bestrijding?', 'Is deze bestrijding schadelijk voor mijn gezondheid?', 'Hoe krijg ik de eikenprocessierups uit mijn tuin?', 'Waarom hangen er op verschillende locaties nestkastjes in de gemeente?' en nog veel meer. Bekijk hieronder de lijst.

 • Zelfbeheer

  Zelfbeheer is het vrijwillig onderhouden van een gedeelte van de openbare ruimte. Dat kan een boomspiegel zijn (stukje grond rond een boom in de stoep), plantenbak, plantsoentje of zelfs een hofje of speelplek. Zelfbeheer is gedurende het hele jaar mogelijk, maar kan ook als eenmalige actie worden opgepakt. Vindt u het leuk om mee te doen? Dat kan!

 • Dierenoverlast

  Hebt u last van bijvoorbeeld ratten, wespen of de eikenprocessierups in de openbare ruimte?