WhatsApp-groepen

Een prettige en veilige buurt? Die kunt u zelf maken én behouden. Steeds meer inwoners maken gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt veiliger te maken. Deze groepen zijn extra ogen en oren voor de politie. Met een WhatsApp-groep kunnen buurtbewoners elkaar snel waarschuwen bij verdachte situaties, waardoor de pakkans van inbrekers wordt vergroot.

Wat is een WhatsApp-groep?

WhatsApp is een applicatie voor een smartphone. U kunt met WhatsApp op uw mobiel meerdere personen tegelijkertijd een bericht sturen wanneer u een WhatsApp-groep aanmaakt of deel uitmaakt van zo’n groep. Het delen van berichten met meerdere personen heet een ‘groepschat’. Dit is een van de vele functies in WhatsApp die bijvoorbeeld niet kan met sms'en.

Het doel van een WhatsApp-groep

Het gebruik van WhatsApp is gericht op het signaleren van verdachte situaties en het mobiliseren van buurtbewoners om de kans op een misdrijf te verkleinen en degene die zich verdacht gedraagt te laten weten dat hij/zij gezien is. De verdachte situaties waarvoor WhatsApp gebruikt wordt zijn bij voorkeur 112-waardige situaties, hierbij kan gedacht worden aan woninginbraken, pogingen daartoe en bijvoorbeeld pogingen tot woningovervallen en babbeltrucs.

Hoe gebruikt u een WhatsApp-groep?

  • Als u zelf een WhatsApp-groep aanmaakt, weet dan dat u maximaal 256 personen (mobiele nummers) aan deze groep kunt toevoegen.
  • Alleen de beheerder van de WhatsApp-groep kan mensen toevoegen aan de groep. Wanneer u zelf een WhatsApp-groep creëert, bent u automatisch de beheerder van deze groep.
  • Als u zelf wordt toegevoegd aan een WhatsApp-groep, heeft u altijd de controle over uw deelname. U kunt in een groep blijven of een groep verlaten wanneer u maar wenst. Onthoud wel dat de beheerder van de groep als enige de mogelijkheid heeft om mensen (opnieuw) toe te voegen.
  • Tips voor het gebruik van WhatsApp-groep leest u in de Spelregels WhatsApp-groep.

Bestaande WhatsApp-groepen in Laren

Er zijn al WhatsApp-groepen actief in de gemeente. Bekijk het overzicht met Whatsapp-groepen in Laren of uw wijk al een groep heeft. Door een mailtje te sturen aan de beheerder, wordt u opgenomen in de bestaande groep.

Een nieuwe WhatsApp-groep starten

Is er in uw straat of wijk nog geen WhatsApp-groep actief, dan kunt u zelf een groep vormen. Een WhatsApp-groep wordt geïnitieerd door een beheerder. In het document Taken WhatsApp-groep leest u meer over de taakverdeling van de beheerder, politie en gemeente.

Graag ontvangen wij de gegevens van een nieuwe WhatsApp-groep (beheerder, emailadres, gebied). Zodat de nieuwe groep opgenomen wordt in de beheerdersgroep en in het overzicht. De gegevens graag mailen aan de beleidsmedewerkers openbare orde en veiligheid. Zie de contactgegevens hieronder.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u mailen naar de beleidsmedewerkers Openbare Orde en Veiligheid via veiligheid@belcombinatie.nl of bellen via het algemene telefoonnummer 14 035.