Voorkom misbruik van uw huurpand

Verhuurt u (een deel van) uw (bedrijfs)pand? Lees hoe u misbruik kunt voorkomen; word geen slachtoffer van illegale hennepteelt!

Aansprakelijkheid

U kunt slachtoffer worden van personen die uw (bedrijfs)pand misbruiken voor de productie en/of opslag van drugs. Bij het aantreffen van een hennepplantage of een handelingshoeveelheid soft- en/of harddrugs bestaat de mogelijkheid dat de gemeente het pand (tijdelijk) sluit op grond van artikel 13b van de Opiumwet. Mogelijk draait u dan ook op voor energiekosten, ontmantelingskosten en overige schade aan de woning. 

Zorg ervoor dat u toezicht houdt op uw (bedrijfs)pand!

Toezicht op uw (bedrijfs)pand

Tijdens de huurperiode wordt er van u als verhuurder verwacht dat u toezicht houdt op de woning. Een keer per jaar is niet genoeg: hennepteelt heeft een cyclus van 8 tot 10 weken. Na die periode kan dus opnieuw worden geteeld. Elk kwartaal is een goed uitgangspunt. Controleer in ieder geval binnen 3 maanden nadat het (bedrijfs)pand in gebruik is genomen of de woning gebruikt wordt voor illegale praktijken.

Hoe kunt u misbruik voorkomen?

  • Vraag de huurder om kopie van een geldig legitimatiebewijs  en controleer dit met het originele legitimatiebewijs
  • Zorg voor een ondertekend huurcontract
  • Neem geen contante betalingen aan
  • Laat de huurder zoveel mogelijk zaken zelf regelen met de nutsbedrijven; zorg voor een eigen aansluiting op het energienet
  • Controleer of het SOFI/BSN-nummer op alle documenten hetzelfde is
  • Neem in het huurcontract op dat u periodiek komt inspecteren en voer ook daadwerkelijk periodiek een controle uit
  • Wees alert op indicatoren tijdens de huur: klachten uit de omgeving over de geur, geluids- of warmteoverlast, activiteiten op vreemde tijdstippen, een altijd sneeuwvrij dak of hoge energierekeningen

Vermoedens?

Bel de politie: 0900 – 8844 (lokaal tarief).
Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 70000 (gratis).