Veiligheidsplan

Laren heeft actueel beleid op gebied van veiligheid. In het meerjaren beleid staan de doelen en prioriteiten voor de periode 2023-2026 en in de tweejaarlijks op te stellen uitvoeringsplannen worden deze doelen en prioriteiten vertaald naar concrete acties. Per prioriteit wordt aangegeven wie wanneer welke actie onderneemt.

Onderwerpen veiligheidsbeleid

  • Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit
  • Digitale veiligheid
  • High Impact Crimes
  • Verkeersveiligheid op piekmomenten
  • Zorg en veiligheid:
    • Kwetsbare inwoners en huishoudens
    • Jeugdigen: overlast, criminaliteit en het voorkomen van jonge aanwas

Meer informatie vindt u in het integraal veiligheidsplan 2023-2026 (pdf 1,11 MB). Tweejaarlijks wordt een uitvoeringsplan vastgesteld.

Maandelijkse veiligheidscijfers Midden-Nederland

Gemeenten in Midden-Nederland willen open en transparant communiceren over veiligheid en samenwerken met inwoners en bedrijven. Maandelijks wordt op de website van Veiligheidscoalitie Midden Nederland actuele cijfers geplaatst over inbraken, geweld, diefstal, vernielingen en overlastmeldingen van de gemeenten in de regio Midden-Nederland.