Buurtbemiddeling

Ervaart u overlast van uw buren of buurtgenoten? Goed opgeleide buurtbemiddelaars kunnen u helpen om de overlast of het conflict tussen u en uw buren (weer) bespreekbaar te maken en op te lossen. Zij begeleiden het gesprek waarin buren samen zoeken naar acceptabele en leefbare oplossingen voor de onderlinge problemen. En kunnen u helpen om weer prettig samen te leven in uw wijk of buurt.

Gratis buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling Laren is gratis voor alle inwoners van de gemeente Laren. Het is speciaal bedoeld voor de aanpak van problemen tussen buren en of buurtgenoten. Er wordt wel van u verwacht dat u nadenkt over een oplossing die voor u en uw buren acceptabel is.

Contact

Voor vragen of aanmelding voor buurtbemiddeling Laren kunt u contact opnemen met de coördinator Alexandra Robbe. Zij is bereikbaar via e-mail buurtbemiddeling@laren.nl. Of via telefoonnummer 033 - 469 24 20 op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 13.00 uur.

Waarom buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling geeft een stimulans aan de sociale verbanden op buurtniveau. Door mensen weer met elkaar in gesprek te brengen en een gezamenlijke oplossing te laten bedenken, worden bewoners betrokken bij de eigen leefomgeving. Het resultaat is een sterkere buurt met een grotere sociale samenhang. Bij buurtbemiddeling staat niet alleen de oplossing van een conflict centraal. Net zo belangrijk zijn herstel van onderling contact en opheldering van misverstanden. Als de belangen en opvattingen van beide partijen helder zijn, ontstaat ruimte voor wederzijds begrip en respect. De aanpak van problemen via buurtbemiddeling levert concrete resultaten op, zoals sterkere sociale samenhang. Maar ook grotere veiligheid en leefbaarheid van wijken. En vermindering van de werklast van in het bijzonder de politie en woningcorporaties.

De buurtbemiddelaar

De buurtbemiddelaars hebben allen een professionele training buurtbemiddeling gevolgd, worden bijgeschoold en doen hun werk op vrijwillige basis. De buurtbemiddelaars gaan respectvol om met hun medemens. Zij zetten zich in om een bemiddeling zo goed mogelijk te begeleiden. Ze blijven onpartijdig, zijn onafhankelijk en hebben geheimhoudingsplicht.

Veel gestelde vragen

 1. Wat doe ik als ik overlast van mijn buren ervaar?
  Probeer eerst zelf rustig met de buren te praten. Als uw pogingen op niets uitgelopen zijn, kan buurtbemiddeling voor u bemiddelen.
   
 2. Wat is een goed moment om met de buren te praten?
  Kijk hoe u zichzelf voelt. Bent u boos? Gun u zelf dan een time-out. Kom tot rust en bedenk daarna wat u met uw buren wilt bespreken.
   
 3. Hoe zeg ik het mijn buren?
  Gebruik  de “ik” vorm.  Zeg (bijvoorbeeld) wat u hoorde en wat dat met u deed. En ook waar u behoefte aan heeft en doe een verzoek aan uw buren. Blijf uit de verwijtende sfeer want met vragen bereikt u vaak meer.
   
 4. Wat doe ik als mijn buren boos reageren?
  Probeer te luisteren naar uw buren en u in te leven in de situatie die uw buur schetst. Laat weten dat u hem/haar hoort door samen te vatten wat u gehoord heeft. Zo weet uw buur dat u naar hem/haar luistert. Deze zal bereid zijn daarna ook weer naar uw verhaal te luisteren.

Kijk voor overige informatie op de website problemenmetjeburen.nl