Openbare Orde en Veiligheid

Op deze pagina vindt u alle informatie met betrekking tot woninginbraken, buurtpreventie, WhatsApp-groepen, politiepost en het integraal veiligheidsplan.

Laren wil een veilige gemeente zijn. Voor alle inwoners en bezoekers, op straat en in de wijk. Om de veiligheid op straat te bevorderen heeft de gemeente Laren een aantal activiteiten opgestart. Ook heeft de gemeente regels over de openbare orde vastgesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Vuurwerk tijdens de jaarwisseling 

Meldpunt Veiligheid

Overlast door jongeren

Voorkom woninginbraak

Buurtpreventie

Burgernet

Veiligheidsplan

Auto-inbraken

Politiepost

WhatsApp-groepen

Voorkom misbruik van uw huurpand

Veilig internetten