Veiligheid

Om de veiligheid op straat te bevorderen heeft de gemeente Laren een aantal activiteiten opgestart. Zo wordt in samenwerking met politie en (horeca)ondernemers geprobeerd het aantal auto-inbraken terug te dringen. De gemeente stimuleert buurtpreventieverenigingen. Deze zorgen voor een betere sociale controle en meer samenhang in de buurt. Uit ervaring blijkt dat de veiligheid op straat daarmee verbetert.

  • Openbare Orde en Veiligheid

    Op deze pagina vindt u alle informatie met betrekking tot woninginbraken, buurtpreventie, WhatsApp-groepen, politiepost en het integraal veiligheidsplan.

  • Rampenbestrijding

    De gemeente Laren valt onder de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.