Wateroverlast

In maart en april 2018 hebben we de tijd genomen om met de inwoners van Laren in gesprek te gaan over de nieuwe aanpak wateroverlast. In juni wordt het definitieve plan voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wateroverlast op de Brink

Wat er aan voorafging

Een enorme hoosbui in 2014 richtte zoveel schade aan dat het college zich genoodzaakt zag om maatregelen te treffen. Dat leidde in 2015 tot een aanpak waarbij pandeigenaren er zelf voor moesten zorgen dat er geen hemelwater afkomstig van het dak in het vuilwaterriool terecht kwam. Veel inwoners maakten zich zorgen over deze aanpak en de kosten daarvan. Daarom besloot het college in mei 2017 die aanpak nog eens tegen het licht te houden.
 

Nieuwe aanpak wateroverlast najaar 2017

Die periode van bezinning heeft in het najaar van 2017 geleid tot een nieuwe aanpak wateroverlast. Ook daarin staat het afkoppelen centraal. Belangrijkste verschil met de vorige aanpak is dat de gemeente de uitvoering en de kosten van het afkoppelen op zich neemt. De kosten hiervoor worden betaald uit de rioolheffing. Meer informatie vindt u in het overzicht met vragen en antwoorden.
 

In gesprek met Laren

Op 12 december 2017 stond de nieuwe aanpak op de agenda van de openbare commissievergadering. Daar werd duidelijk dat een aantal inwoners meer betrokken had willen worden (u kunt de reacties van insprekers beluisteren of teruglezen). Daarom vroeg de raad eerst met de inwoners in gesprek te gaan. Dat is van februari t/m april gedaan door:

  • Gesprekken te voeren met de insprekers (en hun achterban). En met de inwoners die in 2017 een zienswijze hebben ingediend.
  • Zeven openbaren bijeenkomsten te organiseren.

Tijdens de gesprekken en bijeenkomsten was er ruimte voor vragen, zorgen, bezwaren en suggesties van inwoners. Via een presentatie kregen de aanwezigen inzicht in de problematiek van wateroverlast. En werden zij meegenomen in de afwegingen voor de nieuwe aanpak. We hebben gemerkt dat we hiermee dit ingewikkelde onderwerp bij veel bewoners hebben kunnen verduidelijken.
 

Vervolgstappen

Op dinsdag 19 juni vergadert de commissie Ruimte & Infrastructuur over het GRP/aanpak wateroverlast. De documenten staan op de website
Voor wie het prettiger vindt, is er ook een samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Laren 2018 – 2022 beschikbaar. Na de raadscommissie wordt het GRP/aanpak wateroverlast op woensdag 27 juni voorgelegd aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad ermee instemt, gaan we direct beginnen met het uitwerken van een uitvoeringsplan. En uiteraard gaan we dat weer in samenspraak met de bewoners doen.
 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de voortgang wateroverlast? Meldt u zich dan aan voor onze e-nieuwsbrief. U ontvangt de eerstvolgende nieuwsbrief automatisch in uw mailbox.
 

Vragen en antwoorden

Heeft u vragen? In het overzicht vragen en antwoorden vindt u veel antwoorden. En staat uw vraag er niet bij, dan kunt u daar ook een nieuwe vraag aan ons doorgeven. U kunt ook kijken naar het overzicht met documenten.