Centrumplan Laren

Wat moet gebeuren om in het centrum van Laren het goede te behouden en om beter te maken wat beter kan? Dat is uitgewerkt in het Centrumplan Laren. Dit plan is eind 2016 gepresenteerd aan inwoners en ondernemers tijdens een informatiebijeenkomst. En op 3 mei 2017 vastgesteld door de raad.

Centrumplan Laren

Wilt u het Centrumplan Laren lezen? U kunt het bestand als pdf downloaden