Projecten

 • Bouwverkeer via Hoefloo

  Het Rosa Spierhuis krijgt een nieuw gebouw aan de Hector Treublaan.
  De bouw is inmiddels gestart en duurt volgens planning ongeveer 2 jaar. Vanwege onvoorziene omstandigheden moet het bouwverkeer gedurende de bouwperiode rijden via Hoefloo. De gemeente heeft gezocht naar een alternatieve route. Helaas is deze er niet. De herinrichting van Hoefloo wordt hiermee uitgesteld tot na de oplevering van het Rosa Spierhuis. Op donderdag 5 juli zijn de bewoners van Hoefloo hierover geïnformeerd. Er zijn afspraken gemaakt over de veiligheid en het rijgedrag van de vrachtverkeer.

 • Berichtenbox MijnOverheid

  Post van de gemeente Laren kunt u nu ook digitaal ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid. Op deze pagina leest u hoe dit in zijn werk gaat.

 • Houd het groen binnen de perken

  Laren staat bekend om haar grote hagen, smalle kronkelige straten en groen in overvloed. Maar takken en hagen die te ver over de openbare weg hangen kunnen voor overlast en gevaarlijke situaties zorgen.

 • Crailo

  Laren, Hilversum en Gooise Meren bouwen samen aan een duurzame wijk op Crailo.

 • Wateroverlast

  24 juli 2018

  Het regent steeds vaker heel hard. Al dat regenwater zorgt met regelmaat voor overlast en schade aan straten, huizen en tuinen. En dat weten we in Laren! Het schone regenwater komt voor het grootste deel rechtstreeks in het riool terecht en vermengt zich met afvalwater. Dat leidt bij een hevige bui tot vies water op straat en schade aan gebouwen in delen van Laren, en op de lange termijn tot verdroging van de bodem onder de bomen en planten in de omgeving. De gemeente heeft besloten het rioolsysteem aan te passen. Samen met de inwoners van Laren gaat de gemeente maatregelen nemen om regenwater anders te verwerken.

 • Centrumplan Laren

  Wat moet gebeuren om in het centrum van Laren het goede te behouden en om beter te maken wat beter kan? Dat is uitgewerkt in het Centrumplan Laren. Dit plan is eind 2016 gepresenteerd aan inwoners en ondernemers tijdens een informatiebijeenkomst. En op 3 mei 2017 vastgesteld door de raad.