Projecten

 • Berichtenbox MijnOverheid

  Post van de gemeente Laren kunt u nu ook digitaal ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid. Op deze pagina leest u hoe dit in zijn werk gaat.

 • Houd het groen binnen de perken

  Laren staat bekend om haar grote hagen, smalle kronkelige straten en groen in overvloed. Maar takken en hagen die te ver over de openbare weg hangen kunnen voor overlast en gevaarlijke situaties zorgen.

 • Crailo

  Laren, Hilversum en Gooise Meren bouwen samen aan een duurzame wijk op Crailo.

 • Verkeers- en Vervoersplan

  15 februari 2018

  De gemeente Laren hecht veel belang aan een veilige en prettige leefomgeving. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom heeft de gemeente Laren een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) voor de periode 2017-2021 opgesteld.

 • Singer Laren

  Vernieuwing theater en aangrenzend gebied.

 • Wateroverlast

  07 februari 2018

  Over de nieuwe aanpak wateroverlast gaan we tot en met april 2018 in gesprek met de inwoners. Vervolgens zal de raadscommissie hierover vergaderen. Daarna is het aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen.

 • Centrumplan Laren