Aanpak verkeerslichten Brink

Staat u regelmatig ook een tijdje te wachten voor een verkeerslicht op de Brink? U bent niet de enige. Daarom gaat de gemeente dit binnenkort aanpakken. Door de werking van de verkeerslichten op de Brink te verbeteren, worden de wachtrijen straks korter en de doorstroming beter.

Werkzaamheden maandag 26 september t/m vrijdag 30 september

Onder het wegdek van de Brink zijn nieuwe meetsystemen aangebracht. Hiervoor moest de bestrating open. Het is nodig om herstelwerkzaamheden uit te voeren, zodat het straatwerk er straks weer netter bij ligt. Dit gebeurt op maandag 26 t/m vrijdag 30 september. Tijdens het werk worden korte delen van de weg afgezet met verkeersmaatregelen en verkeersregelaars. Mocht door onverwachte (weers)omstandigheden deze planning niet haalbaar blijken, dan wordt het doorgeschoven naar maandag 3 t/m vrijdag 7 oktober.

Uitvoerder van de werkzaamheden

Van Vuuren Elektrotechniek voert samen met onderaannemers de werkzaamheden op en rondom het kruispunt van de Brink uit.

Contactpersonen

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met:

  • Uitvoerder Van Vuuren Elektrotechniek, de heer M. Schotsman (06 29 05 41 69)
  • Toezichthouder Gemeente Laren, de heer H. Peters van Ton (06 22 95 73 01)
  • Verkeerskundig adviseur, de heer R. van Aken (14 035)