2019-01-11 Bewonersbrief Concept Woningbouwnota ‘Laren, Behoud door Ontwikkeling’

Beste bewoner,

In november 2018 heeft de gemeenteraad middels een motie aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd om op korte termijn een nota te schrijven over potentiële woningbouwlocaties in Laren. Doel van deze nota is om samenhang van verschillende projecten en locaties inzichtelijk te maken. Het gaat daarbij om de volgende mogelijke bouwlocaties: Van Erven Dorenspark, Harmen Vosweg, de voormalige Ligweide van zwembad de Biezem, Torenlaan 1, Eemnesserweg 3, Rabobank (burg. Van Nispenstraat) en Golden River (Stationsweg 1).

Eind december vorig jaar heeft het college deze nota afgerond. De conceptnota beschrijft alle mogelijke en nu bekende locaties, en geeft globaal aan in welke ontwikkelrichting het college denkt. Voor geen enkele locatie wordt nu een definitief besluit genomen. Voor de ontwikkeling van alle locaties zal - mede na overleg met de buurt - een definitief plan worden ontwikkeld dat uiteindelijk door de gemeenteraad zal worden vastgesteld.

De commissie Ruimte en Infrastructuur bespreekt de conceptnota op dinsdag 22 januari aanstaande. De gemeenteraad bespreekt de nota vervolgens op woensdag 30 januari. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in de raadzaal van het raadhuis aan de Eemnesserweg 19 in Laren.

U bent van harte uitgenodigd om  de vergaderingen bij te wonen. Tijdens de vergadering van de commissie mag u gebruikmaken van het spreekrecht. Als u hiervan gebruik wilt maken, moet u dat voorafgaande aan de vergadering melden bij de griffier via griffie@laren.nl.

De concept nota staat op onze website.
 
Met vriendelijke groet,

G. Kolhorn, gemeentesecretaris