Woningbouw Ligweide

Op de plek van de voormalige Ligweide van het zwembad De Biezem komen nieuwe woningen. Het gaat om 2 vrijstaande woningen en 10 hofwoningen. KP Ontwikkeling uit Utrecht gaat deze woningen ontwikkelen. De gemeenteraad van Laren stelde hiervoor op 16 december 2020 een stedenbouwkundig plan vast.

Bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan

Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn op 24 november 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Het bestemmingsplan is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl > plannen zoeken > plannaam of -nummer > NL.IMRO.0417.LRNBPLigweide-Va01.

Bekijk ook het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan (pdf, 10,3 MB). Kunt u het document niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035.

Het beeldkwaliteitsplan vindt u hieronder:
Beeldkwaliteitsplan Ligweide Laren

Planning

KP Ontwikkeling vraagt naar verwachting begin 2023 een bouwvergunning aan voor de woningen. Start van de verkoop van de woningen verwachten we medio 2023. Nadere informatie volgt later.

Verwijderen van bomen

Om de bouw van de woningen mogelijk te maken is het helaas nodig om in het gebied 25 bomen te verwijderen. 7 bomen aan de zuidkant van het gebied halen we weg om de andere bomen in deze strook te beschermen/beter uit te laten groeien. 

De bomen zijn ingemeten door bureau Infrasoil en getoetst door Bleekemolen bomen. Vervolgens konden we na overleg met de ontwikkelaar nog 3 bomen op dit grondgebied (dus in de tuinen van de toekomstige bewoners) laten staan. De bomeneffectanalyse en de kapvergunning vindt u onderaan deze webpagina.

Nieuwe beplanting

Gelijktijdig met de kap van de bomen wordt de onder begroeiing bij de bomen, tussen de ligweide en de Blaricummertollaan verwijderd. Hiervoor in de plaats worden na de bouw van de woningen nieuwe beplanting aangebracht. 

Bouwrijp

Na de kap wordt de grond bouwrijp gemaakt. Dat betekent dat we het terrein egaal maken, bouwwegen aanleggen en ruimte maken voor nutsvoorzieningen (kabels en leidingen).

Welke partij gaat de woningen ontwikkelen?

KP ontwikkeling uit Utrecht gaat de woningen ontwikkelen. Zij hebben communicatiebureau De Wijde Blik gevraagd om de communicatie naar de omwonenden te verzorgen. Omwonenden ontvangen in december 2022 / januari 2023 meer informatie van hen over de ontwikkeling en bouw van deze woningen. 

Documenten