Woningbouw Ligweide

In 2019 heeft de gemeenteraad de nota 'Woningbouwnota Laren, Behoud door Ontwikkeling' vastgesteld. In deze nota zijn locaties benoemd waar in Laren nog woningen gebouwd kunnen worden. Hierin is ook de locatie Ligweide opgenomen. Deze locatie ligt ten oosten van het zwembad De Biezem en betreft de voormalige ligweide die bij dit zwembad hoorde.

Stedenbouwkundig plan

Op 16 december 2020 heeft de gemeenteraad van Laren, na een participatietraject met omwonenden, het stedenbouwkundig plan voor deze locatie vastgesteld. Omdat het vastgestelde stedenbouwkundige plan niet passend is binnen het geldende bestemmingsplan, is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Het stedenbouwkundig plan voorziet in de bouw van een hofje van 10 koopwoningen voor senioren en kleine gezinnen en 2 vrijstaande woningen.

Bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan

Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn op 24 november 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Het bestemmingsplan is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl > plannen zoeken > plannaam of -nummer > NL.IMRO.0417.LRNBPLigweide-Va01.

Bekijk ook het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan (pdf, 10,3 MB). Kunt u het document niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035.

Het beeldkwaliteitsplan vindt u hieronder:
Beeldkwaliteitsplan Ligweide Laren

Hoe verder?

De komende tijd wordt er op het terrein snoeiwerk verricht. Dit is nodig om het terrein goed in te kunnen meten en een bomeneffect-analyse te maken. Er staan immers rondom het terrein mooie bomen die we graag willen behouden. Daarnaast is de gemeente van plan om de grond te verkopen aan een bouwonderneming die te zijner tijd de woningen zal gaan bouwen.