Woningbouw Ligweide

In 2019 heeft de gemeenteraad de nota 'Woningbouwnota Laren, Behoud door Ontwikkeling' vastgesteld. In deze nota zijn locaties benoemd waar in Laren nog woningen gebouwd kunnen worden. Hierin is ook de locatie Ligweide opgenomen. Deze locatie ligt ten oosten van het zwembad De Biezem en betreft de voormalige ligweide die bij dit zwembad hoorde.

Op 16 december 2020 heeft de gemeenteraad van Laren, na een participatietraject met omwonenden, het stedenbouwkundig plan voor deze locatie vastgesteld. Omdat het vastgestelde stedenbouwkundig plan niet passend is binnen het geldende bestemmingsplan, is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

In de eerste helft van 2021 heeft de gemeente een ontwerpbestemmingsplan en een conceptbeeldkwaliteitsplan gemaakt. Tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Infrastructuur van 22 juni 2021 zijn over dit ontwerpbestemmingsplan en conceptbeeldkwaliteitsplan de ‘meningen en gevoelens’ van raadsleden gepeild. Dit heeft geleid tot enkele wijzigingen in het definitieve ontwerpbestemmingsplan en concept beeldkwaliteitsplan. Het definitieve ontwerpbestemmingsplan, inclusief conceptbeeldkwaliteitsplan, liggen van 23 juli tot en met 2 september 2021 ter inzage. Voor de officiële publicatie hiervan verwijzen wij u naar www.overheid.nl

Het ontwerpbestemmingsplan, inclusief conceptbeeldkwaliteitsplan, zijn te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nlHet eerder vastgestelde stedenbouwkundig plan en het conceptbeeldkwaliteitsplan zijn (tevens) hieronder te downloaden.

Documenten

Kunt u de documenten niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035.