Woningbouw Harmen Vosweg

In 2019 heeft de gemeenteraad de nota “Woningbouwnota Laren, Behoud door Ontwikkeling” vastgesteld. In deze nota zijn locaties benoemd waar in Laren nog woningen gebouwd kunnen worden. Hierin is ook de driehoek Harmen Vosweg/2e Ruiterweg/Lingenskamp opgenomen. Op deze plek staan nu 2 huurwoningen. Vanwege de staat van onderhoud heeft woningcorporatie Het Gooi en Omstreken besloten dat het financieel onverantwoord is deze woningen te verbouwen of renoveren.

In goede samenwerking met de woningcorporatie én de bewonersvereniging is er in mei 2020 een concept stedenbouwkundig plan gemaakt (inrichtingsschets) voor de bouw van 8 woningen op een deel van de driehoek. In verband met de coronamaatregelen is het niet mogelijk om via een informatieavond toelichting te geven op dit conceptplan. Daarom gebeurt dit nu via het volgende filmpje. 

Reageren?

Als u wilt reageren op het concept stedenbouwkundige plan, kunt u dat schriftelijk doen door uw reactie te sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Of per e-mail: postbus@laren.nl. Dit kan tot 1 juli 2020. Als u mondeling wilt reageren of u heeft behoefte aan een nadere uitleg, kunt u mailen of bellen naar de heer Huub de Jong van de BEL Combinatie via 14 035. Wij maken dan een afspraak om langs te komen in het Raadhuis waarbij we uiteraard de Corona-richtlijnen in acht nemen. 

Planning

Na de zomervakantie 2020 worden het concept stedenbouwkundige plan en alle inspraakreacties voorgelegd aan de commissie Ruimte en Infrastructuur. Hierna zal de gemeenteraad uiteindelijk het stedenbouwkundig plan gaan vaststellen. Vervolgens start een procedure om het bestemmingsplan te wijzigen. Hierover hoort u later meer.

Documenten