Woningbouw Harmen Vosweg

Op de locatie Harmen Vosweg 2 en 4 staan 2 sociale huurwoningen. Deze woningen maken deel uit van een driehoek die ligt tussen de Harmen Vosweg en 2e Ruiterweg, nabij de Lingenskamp. Deze driehoek wordt naast woningen en de daarbij behorende tuinen, gebruikt als dierenweide en speel- en voetbalveld.

Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken en de gemeente hebben een plan opgevat om op een deel van deze driehoek een aantal woningen te bouwen en daarvoor de bestaande 2 woningen te slopen.

Verkaveling

In overleg en in samenspraak met het bestuur van de buurtvereniging en Het Gooi en Omstreken is voor het gebied een stedenbouwkundig plan gemaakt. Dit plan ging in eerste instantie uit van de bouw van 12 woningen. Uiteindelijk is door de gemeenteraad op 25 november 2020 een stedenbouwkundig plan vastgesteld, dat uitgaat van de bouw van 8 sociale huurwoningen in de noordwest kant van de driehoek en het behoud van de dierenweide en speel- en voetbalveld.

Situatieschets Harmen Vosweg

Bestemmingsplan

Op basis van het stedenbouwkundige plan is een bestemmingsplan gemaakt en een beeldkwaliteitsplan. Beide documenten zijn vastgesteld door de gemeenteraad op 29 september 2021. Beide documenten zijn onherroepelijk in werking getreden.

Het bestemmingsplan is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl > plannen zoeken > adres > Harmen Vosweg 2 Laren > bestemmingsplan Harmen Vosweg – 2e Ruiterweg.

Bekijk ook het beeldkwaliteitsplan (pdf, 3,37 MB). Kunt u het document niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035.

Start bouw

Volgens planning zullen dit jaar de 2 woningen worden gesloopt en zullen de gronden bouwrijp worden gemaakt. Start bouw is najaar 2022.

Voor wie?

De 8 te bouwen sociale huurwoningen zijn bestemd voor senioren en kleine huishoudens uit Laren. De verhuur wordt verzorgd door woningcorporatie Het Gooi en Omstreken.