Parkeerterrein naast Singer

Het parkeerterrein naast Singer (Hein Keverweg) staat regelmatig vol met geparkeerde auto´s. Uit onderzoek blijkt dat het gaat om een combinatie van bezoekers van Singer en mensen die in het centrum werken, winkelen of wonen. Op drukke momenten is hier onvoldoende parkeerruimte. De gemeente nodigde bewoners en ondernemers uit Laren begin 2023 uit om mee te denken over een oplossing. Het resultaat is de invoering van een blauwe zone voor een periode van twee jaar. Auto’s mogen binnenkort overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) maximaal 4 uur parkeren op het terrein.

foto van bovenaf op parkeerterrein bij Singer

Invoering blauwe zone

Voor de invoering van de blauwe zone is een verkeersbesluit genomen. Dit is gepubliceerd op overheid.nl. Belanghebbenden konden voor 26 juni 2023 bezwaar maken en dat is ook gebeurd. Het bezwaarschift is op 28 augustus 2023 behandeld door de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie brengt op basis hiervan advies uit aan het college. Het college besluit vervolgens wat met dit advies gedaan wordt. Als het verkeersbesluit definitief wordt, passen we het parkeerterrein aan. Met blauwe klinkers in het wegdek en met borden wordt dan aangegeven waar en wanneer de beperkte parkeerduur geldt.

Ondersteunende maatregelen

Bij grote publiekstrekkers doen we een beroep op ondernemers en op Singer om een pendeldienst op te zetten als aanvulling op de blauwe zone. Als gemeente gaan we nog in gesprek met de provincie Noord-Holland om te bekijken of kleinschalig openbaar vervoer binnen het dorp haalbaar is.

Verkeersvisie 2035

De komende twee jaar is er voldoende tijd om te bekijken of de blauwe zone werkt. Ondertussen werken we ook aan de nieuwe Verkeersvisie 2035. De verkeersvisie geeft voor het hele dorp een richting voor hoe we komende jaren omgaan met verkeer en vervoer en met parkeren. Bij die verkeersvisie gaan we bewoners nog dit jaar uitgebreid betrekken. 

Wat eraan vooraf ging

In het najaar van 2022 liet de gemeente een parkeeronderzoek uitvoeren. Dit maakte onder andere duidelijk dat sommige auto’s de hele dag op het terrein staan. De resultaten hiervan kunt u bekijken op deze pagina

Als gemeente legden we vier mogelijke oplossingen om de drukte op het parkeerterrein te verminderen voor aan bewoners en ondernemers. Het ging om:

  • Instellen van een blauwe zone: dit houdt in dat de parkeerduur beperkt is tot bijvoorbeeld 2 of 4 uur. 
  • Deelfietsen: dit betekent dat bezoekers van Singer / Laren op een andere plek parkeren en vanaf daar met een deelfiets hun reis naar Singer of het centrum van Laren vervolgen. 
  • Pendelbus: dit betekent dat bezoekers van Singer / Laren op een andere plek parkeren en vanaf daar met een pendelbus hun reis naar Singer of het centrum van Laren vervolgen. 
  • Betaald parkeren: het invoeren van betaald parkeren is een langetermijnoplossing. Het invoeren hiervan duurt minimaal een jaar.

Bewoners en ondernemers konden reageren:

Vragen? 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar parkeren@laren.nl