Parkeeronderzoek parkeerterrein naast Singer

In het najaar van 2022 heeft de gemeente een onderzoek laten voeren naar wie er parkeren op het parkeerterrein naast Singer en voor hoe lang. Dit onderzoek is zowel op een doordeweekse dag uitgevoerd als op een zaterdag.

Onderzoeksgebied

Het kaartje hieronder toont het gebied waarnaar onderzoek is gedaan.

Onderzoeksgebied

Hieronder ziet u twee grafieken. Op de horizontale as ziet u de tijdstippen waarop een meting is gedaan. Op de verticale as het aantal parkeerders. De kleuren staan voor de verschillende typen parkeerders:

  • Bewoners 
  • Werkers 
  • Bezoekers kort (tot 2 uur parkeren)
  • Bezoekers middel (2 tot 4 uur parkeren)
  • Bezoekers lang (4 tot 6 uur parkeren)

Resultaten werkdag

Grafiek parkeeronderzoek werkdag
Resultaten zaterdag
Grafiek parkeeronderzoek zaterdag