Ons Laren

Laren is van ons allemaal. Daarom vinden we het als gemeente belangrijk dat u als inwoner of ondernemer in Laren invloed kunt hebben. Zo maken we betere plannen en zorgvuldiger besluiten. U kunt op verschillende manieren meedenken, meepraten en meedoen. We gebruiken ‘Ons Laren’ als overkoepelende naam voor alles waarbij uw inbreng welkom is. Hieronder leest u waar dat op dit moment voor geldt.

Ons Laren logoDoorlopend

Burgerpanel Ons Laren
Wilt u 2 tot 4 keer per jaar uw mening geven over een bepaald thema? Dan kunt u zich aanmelden voor het burgerpanel van Laren. U ontvangt dan per e-mail een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. U mag elke keer zelf weten of u meedoet. Lees hier meer over het burgerpanel en hoe u zich kunt aanmelden.

Buurtbezoeken
We willen graag weten wat er speelt in de verschillende buurten van Laren. Daarom gaan de wethouders op buurtbezoek. Het doel is kennismaken met de buurt en horen wat er goed gaat en wat beter kan.

Actuele trajecten

Laren Regenklaar
We maken alle buurten van Laren regenklaar. Dat is nodig omdat er in Laren bij hevige regenbuien veel wateroverlast is. Op sommige plekken in Laren is een waterberging, wadi of andere voorziening nodig waarover we graag uw mening horen. De afgelopen periode ontvingen we veel reacties op het plan voor een natuurlijke vijver op de Brink.

Parkeren Singer
Het parkeerterrein naast Singer (Hein Keverweg) staat regelmatig vol met geparkeerde auto´s. Dat zorgt soms voor overlast in de directe omgeving. De gemeente zoekt hiervoor naar een oplossing die snel in te voeren is en heeft bewoners en ondernemers uit Laren uitgenodigd om hierover mee te denken. 

Tot en met 31 januari was het mogelijk te reageren tijdens een bijeenkomst en via een online vragenlijst. Een samenvatting van de reacties is (binnenkort) te vinden op www.laren.nl/parkeren

Woonvisie
De gemeenten Laren en Blaricum werken aan een nieuwe Woonvisie voor de periode 2023-2027. Hiervoor horen we graag hoe inwoners aankijken tegen de toekomst van wonen in Laren en Blaricum en wat zij daarbij belangrijk vinden. 
Tot en met eind januari was het mogelijk te reageren via een online vragenlijst en een bijeenkomst. Een samenvatting van de reacties is binnenkort te vinden op www.laren.nl/woonvisie

Groenbeleidsplan
De gemeente Laren heeft voor de komende jaren een nieuw Groenbeleidsplan opgesteld. Bewoners konden via een enquête meedenken. In het plan is rekening gehouden met onder meer de biodiversiteit, klimaatverandering en het betrekken van inwoners bij het groen(beheer). Ook zijn maatregelen en projecten benoemd om doelen te bereiken. 

Verkeersvisie
Wat is het toekomstbeeld van verkeer, parkeren en (openbaar) vervoer in Laren? Die vraag willen we beantwoorden in een nieuwe verkeersvisie voor de komende jaren.  De verkeersvisie draagt bij aan een bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig Laren in de nabije toekomst. De keuzes die we maken in de verkeersvisie, vormen de basis voor toekomstige maatregelen op het gebied van verkeer, parkeren en (openbaar) vervoer.

In de loop van 2023 kunt u meedenken en meepraten over de verkeersvisie.

Omgevingsvisie
Hoe kunnen we van Laren een plek maken waar  het nog prettiger is om te wonen en leven? Als gemeente gaan we dit vastleggen in een Omgevingsvisie. Hierin staat wat we in onze woon- en leefomgeving willen behouden en wat we willen verbeteren of versterken. Onderwerpen die in de visie aan bod komen zijn bijvoorbeeld wonen, werken, recreëren, ontmoeten, bereikbaarheid, klimaatadaptatie, energietransitie, milieubelasting, veiligheid en gezondheid. Maar ook landschap, natuur en cultureel erfgoed komen aan bod. De Omgevingsvisie wordt een bron van inspiratie. Het vormt de basis voor het ondersteunen en goedkeuren van nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. De Omgevingsvisie is ook de basis voor Omgevingsplan dat we later opstellen. Dit Omgevingsplan vervangt op termijn alle bestemmingsplannen in Laren.

In de loop van 2023 kunt u meedenken en meepraten over de omgevingsvisie.