Ons Laren

Laren is van ons allemaal. Daarom vinden we het als gemeente belangrijk dat u als inwoner of ondernemer in Laren invloed kunt hebben. Zo maken we betere plannen en zorgvuldiger besluiten. U kunt op verschillende manieren meedenken, meepraten en meedoen. We gebruiken ‘Ons Laren’ als overkoepelende naam voor alles waarbij uw inbreng welkom is. Hieronder leest u waar dat op dit moment voor geldt.

Ons Laren logoDoorlopend

Burgerpanel Ons Laren
Wilt u 2 tot 4 keer per jaar uw mening geven over een bepaald thema? Dan kunt u zich aanmelden voor het burgerpanel van Laren. U ontvangt dan per e-mail een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. U mag elke keer zelf weten of u meedoet. Lees hier meer over het burgerpanel en hoe u zich kunt aanmelden.

Buurtbezoeken
We willen graag weten wat er speelt in de verschillende buurten van Laren. Daarom gaan de wethouders op buurtbezoek. Het doel is kennismaken met de buurt en horen wat er goed gaat en wat beter kan. Van elk buurtbezoek maken we een kort verslag.

 

Actuele trajecten

Verkeersvisie

In 2023 en de eerste helft van 2024 werkt de gemeente Laren aan de ‘Verkeersvisie 2035’. Deze geeft antwoord op vragen over de toekomst van verkeer in en om ons dorp. Bijvoorbeeld hoeveel ruimte de auto krijgt in het centrum van Laren, hoe we fietsen aantrekkelijker kunnen maken, wat voor parkeerbeleid we gaan voeren en welke kansen er liggen voor deelvervoer. Laren ontwikkelt deze ‘Verkeersvisie 2035’ in een aantal stappen. Hierbij hebben we onze inwoners, ondernemers en organisaties nodig! Uw kennis, ervaringen en argumenten helpen ons om keuzes te maken. Lees verder op www.toekomstbelgemeenten.nl

Omgevingsvisie
Hoe kunnen we van Laren een plek maken waar  het nog prettiger is om te wonen en leven? Als gemeente gaan we dit vastleggen in een Omgevingsvisie. Hierin staat wat we in onze woon- en leefomgeving willen behouden en wat we willen verbeteren of versterken. Onderwerpen die in de visie aan bod komen zijn bijvoorbeeld wonen, werken, recreëren, ontmoeten, bereikbaarheid, klimaatadaptatie, energietransitie, milieubelasting, veiligheid en gezondheid. Maar ook landschap, natuur en cultureel erfgoed komen aan bod. De Omgevingsvisie wordt een bron van inspiratie. Het vormt de basis voor het ondersteunen en goedkeuren van nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. De Omgevingsvisie is ook de basis voor Omgevingsplan dat we later opstellen. Dit Omgevingsplan vervangt op termijn alle bestemmingsplannen in Laren. Over de omgevingsvisie kunt u meedenken. Lees hierover verder op toekomstbelgemeenten.nl

Laren Regenklaar
We maken alle buurten van Laren regenklaar. Dat is nodig omdat er in Laren bij hevige regenbuien veel wateroverlast is. Op sommige plekken in Laren is een waterberging, wadi of andere voorziening nodig waarover we graag uw mening horen. De afgelopen periode hebben inwoners meegedacht over het plan voor een natuurlijke vijver op de Brink.

Evenementenbeleid

In Laren kennen we veel evenementen. Om te horen hoe bewoners hierover denken, hebben we in het voorjaar van 2023 een online vragenlijst uitgezet. Ook voeren we gesprekken met ondernemers en organisatoren van evenementen en met omwonenden van evenementenlocaties.De resultaten nemen we mee in het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente. 

 

Recent afgeronde trajecten

Parkeren Singer
Het parkeerterrein naast Singer (Hein Keverweg) staat regelmatig vol met geparkeerde auto´s. Dat zorgt soms voor overlast in de directe omgeving. De gemeente zocht hiervoor samen met bewoners naar een oplossing. Op basis van de reacties die we hebben ontvangen tijdens een bijeenkomst en een online vragenlijst is gekozen voor de invoering van een blauwe zone. Lees er meer over op www.laren.nl/parkeren.

Woonvisie
De gemeenten Laren en Blaricum werkten begin 2023 aan een nieuwe Woonvisie voor de periode 2023-2027. Bewoners konden meedenken via een online vragenlijst en een bijeenkomst. De reacties zijn meegenomen in de woonvisie die in juni 2023 is vastgesteld door de gemeenteraden. Lees verder op www.laren.nl/woonvisie

Groenbeleidsplan
De gemeente Laren heeft voor de komende jaren een nieuw Groenbeleidsplan opgesteld. Bewoners konden via een enquête meedenken. In het plan is rekening gehouden met onder meer de biodiversiteit, klimaatverandering en het betrekken van inwoners bij het groen(beheer). Ook zijn maatregelen en projecten benoemd om doelen te bereiken. 

Website gemeente Laren

De gemeente wil deze website nog gebruiksvriendelijker maken en we willen dat inwoners snel en moeiteloos de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben. Daarom konden bewoners tot en met 12 oktober 2023 een online vragenlijst invullen. De resultaten daarvan gebruiken we bij het verbeteren van deze website.