Maaiwerkzaamheden

In de gemeente groeit behoorlijk wat gras in de vorm van grasvelden en bermen. Sinds 2020 werd het gras met regelmaat gemaaid. Op bepaalde plekken wordt minder of niet meer gemaaid. Er is niet vergeten te maaien, er is gekozen voor meer variatie in maaibeleid.

Minder maaien zorgt voor een meer landelijk of natuurlijk gebied. Grasveldjes tussen de huizen worden dus nog regelmatig gemaaid maar een grasstrook aan de buitenrand van een woonwijk of een berm wordt minder vaak gemaaid.

De uitgebloeide tulpen, narcissen en krokussen in plantsoenen laten we nog even staan. Het is voor nu een minder mooi gezicht, maar de uitgebloeide bloemen vormen voedingstoffen voor de (bloem)bollen in de grond. Volgend jaar kunnen er dan weer nieuwe tulpen, narcissen en krokussen van groeien!

Het maaien van de meterstrook; verkeersveiligheid

De gemeente heeft de taak om ervoor te zorgen dat weggebruikers op een veilige wijze van de weg gebruik kunnen maken. De zichtbaarheid van bebording langs de weg is daarom belangrijk. Vanaf de weg wordt er een strook van een meter groen gemaaid.  Dit wordt alleen gemaaid als blijkt dat de vegetatie hoger dan één meter kan worden. Ook wordt er op drukke kruisingen gemaaid.

Het maaien van de bermen; biodiversiteit

In bermen met veel voedselrijke grond groeien eenzijdige vegetaties zoals grassen. Om meer verschillende soorten bloemen, kruiden en planten te laten groeien, maaien en verwijderen we de grassen. Zo worden de bermen op termijn meer divers en rijker aan bloemen en kruiden en daardoor ook aantrekkelijker voor vlinders, bijen en andere insecten.

foto berm Blaricum