Wateroverlast – proefprojecten

De vragen in deze rubriek gaan over het uitvoeren van proefprojecten en hoe dat in z’n werk gaat.

Vragen en antwoorden

Wat als blijkt dat de proefprojecten niet het gewenste resultaat opleveren?
Het resultaat van de proefprojecten zal meer zekerheid geven over de kosten en over de samenwerking tussen gemeente en bewoners. Als de kosten hoger zijn dat verwacht, moet onderzocht worden of dat ook in andere gebieden te verwachten is, wat de oorzaak is, of de kosten kunnen worden gereduceerd en hoe. Tenzij de kosten vele malen over de kop gaan blijft afkoppelen en de aanleg van een decentraal hemelwater verwerkingssysteem de aantrekkelijkste oplossing.
Als de samenwerking tussen gemeente en bewoners niet goed verloopt moet vastgesteld worden wat de oorzaak is en hoe de samenwerking kan worden verbeterd. Als daar aan de kant van de gemeente iets aan kan worden verbeterd, zal dat natuurlijk gebeuren. Jaarlijks wordt de voortgang van de proefprojecten geëvalueerd.

Waarom starten de proefprojecten in hoger gelegen delen van Laren? Willen we juist ook niet elders ervaring opdoen?
We gaan zowel beneden als boven pilots doen.

Waarom wordt gekozen voor een combinatie met reconstructies? Waarom (ook) geen pilot in een gebied waar geen reconstructies plaatsvinden? Het is toch juist de bedoeling dat Laren niet geheel op de schop gaat?
We gaan ook beginnen in gebieden waar geen reconstructies gepland zijn. We zoeken vooral aansluiting en afstemming op de ‘bergingsplannen’ in de openbare ruimte. Door eerdere modelleringen hebben we al een idee welke wegen een belangrijke rol spelen bij het transporteren van water dat over maaiveld gaat stromen bij extreme buien en hoe we dat kunnen combineren met bergingsplekken. We hebben een overzicht gemaakt van reconstructies die voor 2025 aan de beurt zijn. Het kan zo zijn dat we specifieke reconstructies iets ‘naar voren’ halen om beter aan te sluiten op de aanpak van gebieden. Vanuit de gebiedsaanpak worden aanvullend randvoorwaarden voor toekomstige reconstructies geformuleerd, die dan in een latere fase uitgevoerd worden. Er worden ook pilots opgestart waar geen reconstructie gepland is.

Hoe worden de resultaten van de proefprojecten ‘gemeten’, in termen van ‘minder wateroverlast’?
Zolang er geen extreme bui valt wordt het resultaat getoetst aan de hand van modelberekeningen. Alle gebieden leveren een bijdrage aan het voorkomen van wateroverlast. Ieder gebied op zijn eigen specifieke wijze. In het uitvoeringsplan willen we aan de hand van modelleringen gebiedsdoelen formuleren. Bijvoorbeeld hoeveel water er in een gebied kan worden vastgehouden en hoe waardevol (hoe dat bijdraagt) dat is voor overlast in andere gebieden. Hoeveel water kan een gebied uit een ander gebied verwachten en kan dat verwerkt worden. In de gebiedsplannen werken we bijdrage verder uit. De uiteindelijke uitvoering zal daar nog van kunnen verschillen. Alle maatregelen worden nauwkeurig bijgehouden (er moet ook onderhoud worden uitgevoerd) en in het model meegenomen.

Wanneer zijn de proefprojecten geslaagd, en wanneer niet?
Belangrijkste: als (bijna) alle woningen zijn afgekoppeld, de bewoners hebben meegewerkt en de kosten binnen het beoogde budget vallen. Het proefproject is niet geslaagd als we alleen blijven praten en niet tot uitvoering komen.

Als de proefprojecten slagen, gaan er dan overal in Laren reconstructies plaatsvinden?
Nee, we houden het vaste bestaande ritme aan.

Wordt er prioritering gelegd op welke gebieden als eerste aangepakt worden? Want je hebt hoger gelegen gebieden waar het water vandaag komt, en de lager gelegen gebieden waar het water naartoe gaat. Het water van hoog Laren moet dus worden tegengehouden zodat laag Laren beschermd wordt.
We zullen in beide gebieden tegelijk beginnen. Het is onwaarschijnlijk dat we al het regenwater in de hoger gelegen gebieden vast kunnen houden. Maatregelen in de lagere delen zullen waarschijnlijk noodzakelijk blijven. Dat gaan we in de komende periode verder uit zoeken en verwerken in het uitvoeringsplan. Het is natuurlijk logisch de meest effectieve zo snel mogelijk uit te voeren. Tegelijk proberen we ook zoveel mogelijk integraal te werken, dat wil zeggen aansluiten op geplande werkzaamheden of die werkzaamheden aanpassen.