Wateroverlast – proces en planning

De vragen in deze rubriek gaat over de planning en wanneer het plan is uitgevoerd.

Vragen en antwoorden

Hoe ziet de verdere planning/proces er uit?
De gemeeenteraad heeft in juni het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 – 2022 vastgesteld. Er wordt nu gewerkt aan een uittvoeringsplan. Daarin wordt onder andere de werkwijze, de verdeling van gebieden en opgaven per gebied uitgewerkt. Per gebied maken we samen met bewoners uit dat gebied een gebiedsplan. Daarin onderzoeken we hoe we het beste kunnen afkoppelen, hoe we schade kunnen voorkomen en hoeveel water we kunnen vasthouden. Als er sprake is van consensus over de aanpak, gaan we uitvoeren. We willen na 5 jaar klaar zijn en denken gemiddeld drie gebieden per jaar uit te kunnen voeren Jaarlijks wordt de uitvoering geëvalueerd. Op basis van opgedane ervaring wordt het project bijgestuurd.

Moet ik als inwoner wachten op de gemeente voordat ik actie kan ondernemen?
Als u aanpassingen in uw tuin wilt aanbrengen is dat natuurlijk een ideaal moment om af te koppelen. Wellicht kunnen we helpen met het maken van een afkoppelplan. Voor de kosten van al uitgevoerde werkzaamheden wordt een regeling opgezet. Kortom; het hoeft niet, heeft u plannen om aan de slag te gaan neem dan vooraf wel even contact op en stem een en ander af.

Wanneer moet in de nieuwe aanpak heel Laren zijn afgekoppeld? 
De horizon is 5 jaar.

Waarom moet het 5 jaar duren?
Ten eerste is het best een omvangrijke klus, ten tweede willen we leren, denken we dat het opdoen van ervaring heel belangrijk is. Tegelijk weten we dat ieder gebied anders is. Door stapsgewijs te werken kunnen we maatwerk leveren.