Wateroverlast – overige vragen

De vragen in deze rubriek zijn niet onder te brengen in een specifieke rubriek.

Vragen en antwoorden

 
Als we de tuin willen aanpakken, kunnen we dan de gemeente om hulp vragen?
Als u tegelijkertijd wilt afkoppelen, komen we u graag helpen/adviseren.

Zijn er positieve/negatieve ervaringen met grindbakken?
Ja, soms is het beter om met verticale infiltratie te werken, soms met koffers, soms werken beide niet. Dat hangt samen met de bodemopbouw en grondwaterstand. De positieve ervaring met oppervlakkige instroming van grindbakken betreft het eenvoudige onderhoud. Het meeste vuil kan gewoon oppervlakkig weg geharkt worden door een waterdoorlatend doek vlak onder het oppervlak van de grindkoffer aan te brengen kan fijner vuil tegen gehouden worden. De bovenste laag zal dan na dicht slibben vervangen moeten worden dit zal echter jaren duren en is eenvoudig uit te voeren.

Wie is er verantwoordelijk voor het IJsselmeer?
Rijkswaterstaat.

Wordt het gehele project uitbesteed aan 1 firma?
Dat weten we nog niet.

Is het aan te bevelen om tijdens een hevige bui niet te douchen of de wasmachine niet aan te zetten?
Dit maakt op het geheel nagenoeg geen verschil (gemiddelde lozing afvalwater vanuit Laren per uur is ca. 180 m3. Op de totale hoeveelheid van de extreme bui is dit verwaarloosbaar (25.000 m3 / 37.000 m3).

Wat is de verhouding van het verharde oppervlak van wegen ten opzichte van die van de daken van de percelen?
In de modeleringen van Grontmij wordt uitgegaan van 83 hectare verhard oppervlak dat is aangesloten op het riool. Daarvan is 51,3 hectare dakoppervlak.

Kan het zijn dat de wateroverlast wordt veroorzaakt doordat Laren op zandgebied ligt?
Nee.

Het gemeentehuis en scholen hebben veel verharde oppervlakken. Moeten die niet het goede voorbeeld geven?
Ja.

Wat is de verhouding/relatie tussen het Waterschap en de gemeente?
De gemeente en het Waterschap zijn samenwerkingspartners in de waterketen. Het Waterschap is verantwoordelijk voor bescherming van Laren tegen overstroming door oppervlaktewater, voor de verwerking van afvalwater en voor het beheer en onderhoud van open water. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het rioolstelsel en heeft zorgplichten voor de inzameling en het transport van afvalwater, hemelwater en grondwater.