Wateroverlast - aansprakelijkheid

De vragen in deze rubriek gaan over de aansprakelijkheid.

Vragen en antwoorden

Hoe zit het met de aansprakelijkheid?
Zoals bij elk werk zal er garantie zijn op de uitvoering.

Hoe wil de gemeente regelen dat zij eigenaar wordt van het infiltratiesysteem?
Het is de vraag of de gemeente eigenaar wordt van de maatregelen die op particulier terrein worden getroffen. Bewoners hebben in discussies te kennen gegeven dat het logisch is dat het eigenaarschap van die maatregelen en het onderhoud na aanleg bij bewoners komt te liggen. Dat wil niet zeggen dat er geen garantie op de uitvoering moet zijn.

Als de gemeente fouten maakt bij het afkoppelen. Wie is er dan verantwoordelijk voor de schade?
De gemeente.