Nieuwsbrief Wateroverlast - jaargang 2018, 26 juli

Het regent steeds vaker heel hard. Al dat regenwater zorgt met regelmaat voor overlast en schade aan straten, huizen en tuinen. En dat weten we in Laren! Het schone regenwater komt voor het grootste deel rechtstreeks in het riool terecht en vermengt zich met afvalwater. Dat leidt bij een hevige bui tot vies water op straat en schade aan gebouwen in delen van Laren, en op de lange termijn tot verdroging van de bodem onder de bomen en planten in de omgeving. De gemeente heeft besloten het rioolsysteem aan te passen. Samen met de inwoners van Laren gaat de gemeente maatregelen nemen om regenwater anders te verwerken.

We gaan afkoppelen!

De gemeenteraad is op woensdag 27 juni 2018 akkoord gegaan met het gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022. En dat is goed nieuws. Na veel praten kunnen we nu echt de overlast aanpakken. In het rioleringsplan (GRP) staan de kaders voor het aanpakken beschreven. Samen met bewoners wordt voor iedere situatie een oplossing bedacht en aangelegd. Niemand hoeft daarna meer te lozen op het riool. Tenzij dit natuurlijk echt de enige redelijk optie blijkt te zijn. De gemeente organiseert en betaalt.

De komende maanden voeren we pilots uit en maken we een uitvoeringsplan. In dat plan werken we ook verschillende regelingen uit, bijvoorbeeld voor mensen die de laatste jaren al hebben afgekoppeld. Ook beschrijven we hoe we dadelijk met geschillen omgaan en hoe we de aanpak organiseren. Daar hebben we al met bewoners over gesproken en dat zullen we blijven doen.

Maatwerk per gebied

Om Laren straks afgekoppeld te krijgen is veel maatwerk nodig. Want elke buurt, straat, huis, gebouw is weer anders. Daarom pakken we het afkoppelen gebiedsgericht aan. Dit kan per straat zijn of een groepje huizen bij elkaar. We kijken vooral waar er kansen liggen en sluiten graag aan bij het moment en initiatieven van bewoners, klein en groot. Dit kan de herinrichting van uw tuin zijn, wat kansen biedt om de afkoppeling mogelijk te maken. En misschien voor uw naaste buren nét een zetje is om mee te doen. Ook sluiten we aan bij ontwikkelingen die voorbij komen, zoals de herinrichting van een straat.

Hoe nu verder?

Na de zomer, in het vroege voorjaar, is het uitvoeringsplan klaar en hebben we hier en daar in het dorp geëxperimenteerd. Wilt u al aan de slag in de tuin of gaat u verbouwen, neem dan contact op met de gemeente via wateroverlast@laren.nl. Dan kijken we samen welke maatregelen passen bij uw situatie.

Delen van ervaringen

We willen ook graag voorbeelden en ervaringen verzamelen en delen van bewoners die hun dak al hebben afgekoppeld. We hebben al veel mooie voorbeelden gezien. Bent u al afgekoppeld en trots op het resultaat, stuurt u ons dan wat foto’s en uw verhaal!