2021-03-17 Bewonersbrief – Informatiebrief

Op 17 maart 2021 is de volgende brief gestuurd naar de bewoners van Steffenskamp en omstreken.

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u onze periodieke informatiebrief omtrent de planning en werkzaamheden rondom de reconstructie Steffenskamp, Jagerspad, Jagersweg, Harmen Vosweg en Ruiterweg. 

1. Planning van werkzaamheden  
Onze aannemer hervat na een korte onderbreking zijn werkzaamheden. Door de onderbreking en een vertraging bij de sanering aan het Jagerspad loopt de aannemer 3 weken achter op schema. Op de website van de gemeente Laren hebben wij een nieuwe planning (pdf 247 KB) van de aannemer geplaatst. Hieruit blijkt dat het werk rond 9 juli gereed zal zijn.

2. Werkterrein/bouwdepot aannemer 
Zoals aangegeven in de vorige informatiebrief, zou onze aannemer het bouwdepot na het leggen van de riolering op dit veldje verkleinen, zodat er meer ruimte ontstaat voor spelen en voetballen. Aannemer Hendrikse maakt hier momenteel ruimte voor vrij en vanaf vrijdag 11 maart kunt u weer in beperkte mate gebruik maken van het speelveld.
Wij zullen het maaiveld netjes afwerken (inzaaien heeft geen nut, maar wel zullen we met een zware rol het terrein goed egaliseren en verdichten) en de doeltjes tijdelijk tegenover elkaar plaatsen. 

3. Kruising 2de Ruiterweg-Jagerspad tijdelijk dichtgeblokt
De kruising 2de Ruiterweg – Jagerspad is tijdelijk dichtgeblokt. De tijdelijke bestrating zal aan het einde van het werk vervangen worden door nieuw straatwerk. Reden hiervoor is het voorkomen van beschadigen van de nieuw aan te leggen materialen.

4. Contactpersonen voor vragen en opmerkingen
Indien u nu of later vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met onze dagelijkse toezichthouder de heer K. van Harn per e-mail.
Middels deze periodieke informatiebrief houden we u op de hoogte van de voortgang van het project. Indien noodzakelijk informeren we u tussentijds. De informatiebrieven staan ook op onze website. 


Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders

de heer A. van de Craats (Teamleider openbare Ruimte)